info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

Лабораторија за интегрисане менаџмент системе основана је 1997. године. Оснивач и први руководилац Лабораторије био је проф. др Мирослав Бобрек.

Већи дио вјежби наставних предмета индустријског инжењерства и менаџмента изводи се уз помоћ бројних софтверских алата намијењених за пројектовање, симулацију и оптимизацију пословних процеса, управљање пројектима, обраду статистичких података и развој менаџмент информационих система.

 

ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

1. Услуге успостављања система управљања

 • Имплементација стандарда:
  • ISO 9001 (системи управљања квалитетом),
  • ISO 1400 (системи управљања заштитом животне средине),
  • ISO 45001(системи управљања заштитом здравља и безбједности на раду),
  • ISO 27001 (системи управљања безбједношћу информација),
  • ISO 22301 (системи управљања пословним континуитетом),
  • ISO 50001 (системи управљања енергијом),
 • Успостављање интегрисаног система управљања,
 • Припрема организација за сертификацију ланца надзора (FSC CоC),
 • Усклађивање производа са захтјевима европских директива и стандарда (CE означавање).

2. Обука

 • Обука за интерне провјериваче система управљања,
 • Обука из метода и техника унапрјеђења пословних система (контролне карте, QFD, FMEA, 6 sigma, LEAN, LCA, SWOT, BSC, бенчмаркинг и др.),
 • Обука за примјену метода статистичке анализе у пословним системима,
 • Обука за управљање пројектима,
 • Обука за примјену симулацијских софтвера (Arena, Tecnomatix, LEAP).

3. Пројекти оптимизације пословних система

 • Израда експертиза, студија и пројеката којима се рационализује пословање организација:
  • дизајн и редизајн организационе структуре,
  • LEAN концепт
  • моделовање, симулација, анализа и реинжењеринг пословних процеса.