Почетна > Наставно особље > Горан Јањић

goran.janjic [at] mf.unibl.org

051 433 001

Консултације

Сриједа од 9.00 до 12.00

Кабинет

Блок А, други спрат, бр. А2-27

Библиографија
проф. др Горан Јањић

Функција

Руководилац студијског програма

Горан Јањић

Ванредни професор

Образовање

Војнотехничка академија, Београд, 1999, дипл. инж. машинства

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2004, магистар техничких наука

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2012, доктор техничких наука

Истраживачка област

Индустријско инжењерство,

Инжењерски менаџмент,

Теорија система,

Систем менаџмента квалитетом,

Менаџмент информациони системи,

Операциона истраживања.

Наставна област

Инжењерски менаџмент,

Организација,

Економика и менаџмент у машинству,

Менаџмент квалитетом,

Индустријски менаџмент,

Менаџмент пројектима,

Инжењерска статистика,

Теорија одлучивања,

Интегрисани менаџмент системи и пословна изврсност.