info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за енергетику

Шеф лабораторије

Проф. др Гордана Тица

Особље

Проф. др Здравко Миловановић,
Проф. др Петар Гверо,
Проф. др Винко Бабић,
Проф. др Мирко Добрњац,
Доц. др Милован Котур,
Јован Шкундрић, ма,
Данијена Кардаш, ма,
Милан Пупчевић, ма

Телефон

+387 51 433 039, +387 51 433 000, локал 128

Дјелатност Лабораторије

Енергетски аудити и анализе у привреди и зградарству, обука техничара у области расхладне технике, пројектовње и конструисање опреме у термотехници и енергетсици.
Мјерења у термотехничким и термоенергетским системима. Атестирање котлова и опреме у термотехници и енергетици. У последњих неколико година треба нагласити пројекта као што су:

Опремање лабораторије и тренинг центра за расхладну технику у оквиру пројекта „HCFC Phase-out management plan for Bosnia and Herzegovina” UNIDO.

Опремање лабораторије за енергетику мјерном и лабораторијском опремом, рачунарима и интерактивнм училима, који укључују и моделе система производње енергије из обновљивих извора у оквиру пројекта Tempus SDTRAIN.
Инсталација и стављање у функцију система за климатизацију са топлотном пумпом, реализованог као донација компаније LG Јужна Кореа, који служи као систем за учење студената.

Опрема и ресурси у лабораторији

Лабораторија посједује сљедећу опрему:

 • Термовизијска камера TESTO 885-2
 • Анализатор гасова са пратећом опремом TESTO 350; нова и стара верзија.
 • Уређаји, за контактно и безконтакно мјерење температуре и вишеканалнни скенери TESTO 935, EXTECH.
 • Термоанемоментри и хигротермометри
 • pH метар EXTECH, мобилни са пратећом опремом.
 • EXTECH Dissolved Oxygen Meter, модел 407510, са опсегом мјерења од 0 до 100% и концентрацијом O2 до 19,9 mg/L
 • Ултазвучни мјерач протока DYNASONCS UFH,
 • Мултифункционални уређај TESTO 435-2 са сондама за мјерење брзине струјања ваздуха, (TESTO 0635 1535), за мјерење јачине освјетљења (TESTO 0635 0545), – IAQ сонда (TESTO 0632 1535)
 • FLIR M77 Pinless Moisture Meter
 • Лабораторијски сет за обновљиве енергетске изворе.

 

Дио лабораторије за расхладну технику са сљедећом опремом:

 • Опрема за демонстрацију и тренинг,
 • Уређај за рециклажу,
 • Уређај за регенерацију,
 • Вакуум пумпа,
 • Уређај за идентификацију расхладних средстава,
 • Електронски детектор цурења фреона,
 • Дигитална вага,
 • Вакумметр и др.