Лабораторија за CAD и PLM системе

Шеф лабораторије: Проф. др Симо Јокавновић, ванредни професор
Особље: Проф. др Вид Јовишевић, Проф. др Симо Јокавновић, Проф. др Гордана Глобочки-Лакић, Доц. др Ђорђе Чича, мр Стево Боројевић, мр Бранислав Средановић
Телефон:  

Лабораторија за CAD и PLM системе је у склопу Катедре за производне и рачунаром подржане технологије Машинског факултета, Универзитета у Бањој Луци.

ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Дјелатност Лабораторије представља истраживање на пољу CАx технологија, наставна активност и одржавање курсева, те реализовање пројеката у сарадњи са другим научно-истраживачким институцијама и привредом.
У склопу БАНОРОБ пројекта лабораторија је повезана са лабораторијама у Норвешкој које су лоциране фирми PPM AS, Trondheim и на Универзитету у Narviku, NUC (Narvik University College), преко VALIP система.

OПРEMA ЛAБOРATOРИJE

 • 11 CAx радних станица
 • Robot ABB IRB 2000
 • Робот (нови робот)
 • Пратећа опрема робота (грипери, транспортер, PLC
 • Мјерна рука Nikon Metrology MCAx 20+ са 3D скенером MMDx 100

 

Прoгрaмски систeми:

 • SolidWorks
 • CATIA V5
 • Autodesk Inventor
 • Autodesk AutoCAD
 • Nikon Metrology Focus
 • Nikon Metrology CMM Manager

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама