Симо Јокановић

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Шеф катедре: Симо Јокановићредовни професор

Чланови катедре:  Стево Боројевићдоцент   Гордана Глобочки-Лакићредовни професор   Саша Тешићасистент   Ђорђе Чичаванредни професор   Бранислав Средановићдоцент  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Пројектовање технолошких процеса 2 1 Обавезни 2П + 2В 5
Монтажне технологије 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Производни системи 2 1 Обавезни 3П + 2В 6
Стандардизација и индустријска легислатива 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Производне технологије 1 1 Обавезни 2П + 1В 4
Неконвенционалне технологије 2 1 Обавезни 3П + 2В 6
Флексибилни технолошки системи 2 2 Обавезни 3П + 2В 6
Пројектовање производних система 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Алати и прибори 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Производне технологије – 2016 1 2 Обавезни 30 + 30 5
Нанотехнологије 2 3 Обавезни 2П + 2В 5
Програмирање нумеричких машина 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Ефективни производни системи 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Конструисање помоћу рачунара 2 3 Обавезни 2П + 2В 6
Безбједност опреме и производа 2 3 Обавезни 2П + 2В 5
Пројектовање помоћу рачунара – 2016 1 4 Обавезни 45 + 30 6
Пројектовање технолошких процеса – ИИМ 1 5 Изборни 2П + 2В 4
Технологија обраде резањем 1 5 Обавезни 2П + 2В 6
Трибологија 1 5 Изборни 2П + 2В 4
Обрадни системи 1 5 Изборни 3П + 2В 5
Конструисање помоћу рачунара II – 2016 1 5 Изборни 45 + 30 6
Пројектовање помоћу рачунара 2 – 2016 1 5 Обавезни 45 + 30 6
Трибологија – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 5
Неконвенционални поступци обраде – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 5
Моделирање и симулација – Мех – 2016 1 5 Обавезни 45 + 30 6
Технологије обраде производа – 2016 1 5 Обавезни 45 + 45 7
Обрадни системи за обраду деформисањем 1 6 Обавезни 3П + 2В 5
3D CAD машинско конструисање 1 6 Обавезни 3П + 2В 6
Пројектовање технолошких процеса 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Алати и прибори I 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Обрадни системи за обраду резањем 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Машине алатке – 2016 1 6 Обавезни 45 + 30 6
NC програмирање и флексибилна аутоматизација 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Алати и прибори – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 6
Технологија обраде резањем – 2016 1 6 Обавезни 45 + 30 6
Пројектовање технолошких процеса – 2016 1 7 Обавезни 45 + 30 6
Производња подржана рачунаром – 2016 1 7 Обавезни 45 + 30 6
Микрообрада – 2016 1 7 Изборни 30 + 30 5
Савремене методе обраде – 2016 1 7 Изборни 30 + 30 5
Стручна пракса – 2016 1 7 Обавезни 0 + 45 2
NC-програмирање и флексибилна аутоматизација – 2016 1 7 Изборни 30 + 30 4
Обрадни системи – 2016 1 7 Изборни 30 + 30 4
Пројектовање технолошких процеса – ИИ – 2016 1 7 Изборни 30 + 30 5
Флексибилни технолошки системи – 2016 1 8 Обавезни 45 + 30 5
Пројектовање производних система – 2016 1 8 Изборни 30 + 30 5
Монтажне технологије – 2016 1 8 Изборни 30 + 30 5
PLM системи – 2016 1 8 Изборни 30 + 30 5
Моделирање и симулација – ПМ – 2016 1 8 Обавезни 45 + 30 5
Конструисање помоћу рачунара II – ЕиСМ – 2016 1 8 Обавезни 45 + 30 5
Пројектовање производних система – ИИ – 2016 1 8 Изборни 45 + 30 6
Рачунаром интегрисана производња – 2016 1 8 Изборни 45 + 30 6
УКУПНО: 51

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама