Снежана Петковић

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Шеф катедре: Снежана Петковићредовни професор

Чланови катедре:  Борислав Гојковићдоцент   Жељко Ђурићвиши асистент   Александар Милашиновићредовни професор   Драган Тарановићдоцент   Јованка Лукићредовни професор  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Системи преноса снаге и управљања на возилима 2 1 Изборни 3П + 2В 6
Динамика судара возила 2 1 Изборни 3П + 2В 6
Мотори СУС II 2 1 Изборни 3П + 2В 6
Екологија возила 2 1 Изборни 3П + 2В 6
Моделирање процеса у моторима 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Mехатроника мотора и возила 2 2 Изборни 3П + 3В 6
Системи ослањања и кочни системи на возилима 2 2 Изборни 3П + 2В 5
Динамика возила 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Натпуњени мотори 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Системи за добаву горива 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Трибологија моторних возила 2 3 Изборни 3П + 2В 6
Aлтернативни погонски системи 2 3 Изборни 3П + 2В 6
Мехатроника мотора и возила 2 3 Изборни 3П + 2В 6
Безбједност саобраћаја 1 5 Изборни 3П + 2В 6
Мотори СУС основе 1 5 Обавезни 3П + 2В 6
Моторна возила – теорија кретања 1 5 Изборни 3П + 2В 6
Мотори СУС – 2016 1 5 Обавезни 45 + 30 6
Безбједност саобраћаја – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 6
Технички прописи за возила – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 5
Моторна возила I – 2016 1 5 Изборни 45 + 30 6
Основи мотора и возила – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 5
Шинска возила 1 5 Изборни 3П + 2В 6
Опрема мотора 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Технички прописи за возила и сертификација 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Технологијe одржавања мотора и возила 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Увод у системе возила 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Технологија одржавања мотора и возила – 2016 1 6 Изборни 45 + 30 6
Опрема мотора – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 6
Моторна возила II – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 5
Мехатроника мотора и возила – 2016 1 7 Изборни 45 + 30 5
Екологија и возила – 2016 1 7 Изборни 45 + 30 5
Мотори СУС II – 2016 1 7 Изборни 45 + 30 5
Транспорт и складиштење опасних материја – 2016 1 7 Обавезни 30 + 30 5
Динамика возила – 2016 1 8 Изборни 45 + 30 5
Динамика судара возила – 2016 1 8 Изборни 45 + 30 5
Транспорт и складиштење опасних материја – ЕиСМ – 2016 1 8 Изборни 45 + 30 5
Системи за добаву горива – 2016 1 8 Изборни 45 + 30 5
Мехатроника мотора и возила – Мех – 2016 1 8 Изборни 30 + 30 5
УКУПНО: 38

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама