Милан Тица

Катедра за механику и конструкције

Шеф катедре: Милан Тицаванредни професор

Чланови катедре:  Живко Бабићванредни професор   Страин Посављакванредни професор   Валентина Голубовић Бугарскиванредни професор   Тихомир Мачкићвиши асистент   Гордана Тошићасистент  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Виша еластомеханика 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Виша теорија отпорности и МКЕ 2 1 Изборни 3П + 2В 5
Динамика машина и нумеричке методе 2 1 Изборни 3П + 2В 5
Нацртна геометрија 1 1 Обавезни 2П + 2В 4
Механика I 1 1 Обавезни 2П + 2В 6
Механика I – 2016 1 1 Обавезни 30 + 30 5
Инжењерска графика – 2016 1 1 Обавезни 3 + 3 7
Отпорност материјала 1 2 Обавезни 3П + 3В 8
Инжењерска графика 1 2 Обавезни 2П + 2В 5
Механика II – 2016 1 2 Обавезни 30 + 30 5
Отпорност материјала – 2016 1 2 Обавезни 45 + 45 8
Специјалне машине и механизми 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Tехничка акустика 2 3 Изборни 3П + 1В 5
Биомеханика 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Машински елементи I 1 3 Обавезни 3П + 2В 6
Механика II 1 3 Обавезни 4П + 3В 8
Основе микротехнике 2 3 Изборни 3П + 1В 4
Механика III – 2016 1 3 Обавезни 45 + 30 6
Машински елементи I – 2016 1 3 Обавезни 45 + 30 6
Машински елементи II 1 4 Обавезни 3П + 2В 6
Машинске конструкције 1 4 Обавезни 3П + 2В 5
Машински елементи II – 2016 1 4 Обавезни 45 + 30 6
Развој производа 1 5 Изборни 2П + 2В 4
Основе конструисања 1 5 Изборни 2П + 2В 4
Основи конструисања – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 4
Рачунаром интегрисана произвoдња (CAD, CAPP, BP, CIM) 1 6 Обавезни 2П + 2В 5
Динамика машина 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Бука и вибрације 1 6 Обавезни 2П + 2В 5
Бука и вибрације – 2016 1 6 Обавезни 30 + 30 5
УКУПНО: 29

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама