Почетна > Новости > Конкурс за упис у академску школску 2020/2021.

Конкурс за упис у академску школску 2020/2021.

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на Универзитету у Бањој Луци у првом уписном року

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци извршиће упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академску 2020/2021. годину према

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на Универзитету у Бањој Луци у првом уписном року

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци извршиће упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академску 2020/2021. годину према КОНКУРСУ.

Пријављивање кандидата почиње 22. јуна и завршава 26. јуна 2020. године. Пријем докумената се врши сваки радни дан од 8.00 до 16.00 часова.
Образац пријаве и инструкцију за уплату за полагање пријемног испита за упис можете преузети у Студентској служби Машинског факултета.

Приликом пријаве на конкурс за први циклус студија кандидати су дужни доставити:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци,
  • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском испиту, односно завршном испиту,
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Полагање пријемног испита одржаће се 1. јула 2020. године са почетком у 9.00 часова у просторијама Машинског факултета.

Објављивање резултата конкурса је 6. јула 2020. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 8. јула 2020. године, а завршава се 17. јула 2020. године.

За све додатне информације контактирати на број телефона: 051/433 030
или на адресу електронске поште: studentska.sluzba@mf.unibl.org