Почетна > Наставно особље > Здравко Миловановић

zdravko.milovanovic [at] mf.unibl.org

051 433 067, локал 135

Кабинет

Блок Б, други спрат, кабинет, Б2-15

Библиографија
проф. др Здравко Миловановић

Функција

Шеф катедре

Здравко Миловановић

Редовни професор

Образовање

Машински факултет Универзитета у Сарајеву, 1988, дип. инж. машинства

Машински факултет Универзитета у Сарајеву и Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1996, магистар техничких наука

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2001, доктор техничких наука

Истраживачка област

Практично пројектовање, праћење експлоатације и одржавање енергетских система,

Практично пројектовање, праћење експлоатације и одржавање енергетских машина и постројења,

Нове технологије за производњу електричне енергије,

Процјене стања енергетских стохастичких система и система са ограниченим информацијама,

Оптимизациони модели за рад енергетских система у оквиру вишег хијерархијског система (ЕЕС),

Процјена поузданости у раду техничких система,

Технологије за рационализацију потрошње енергије и енергетску ефикасност,

Израде старегија одрживог развоја енергетике,

Организација и управљање одржавањем у сложеним енергетским системима,

Студијске анализе о економској оправданости реализације пројеката у енергетици,

Студијске анализе о утицају на животну средину енергетских објеката,

Економија енергије и одржив развој, планирање у енергетици,

Оптимизација управљања показатељима конкурентности енергетских и процесних постројења (увођење Asset Managment-а на највишем нивоу).

Наставна област

Хидро и термоенергетика.

Монтажне технологије и одржавање.

Предмети:

 • Топлотне турбомашине,
 • Конструкција парних и гасних турбина,
 • Пумпе, компресори и вентилатори,
 • Постројења и инсталације под притиском,
 • Термоенергетска постројења I и II,
 • Пројектовање и изградња термоенергетских постројења,
 • Обновљиви извори енергије,
 • Основи електроенергетике,
 • Енергетска постројења,
 • Економија енергије,
 • Одржавање техничких система,
 • Експлоатација и одржавање,
 • Одржавање