Здравко Миловановић ,  редовни професор
Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Предмети

Експлоатација и одржавање  (Други циклус)

Генератори паре I  (Други циклус)

Енергетски парни котлови  (Други циклус)

Конструкција парних и гасних турбина  (Други циклус)

Термоенергетска постројења II  (Други циклус)

Генератори паре II  (Други циклус)

Пројектовање и изградња термоенергетских постројења  (Други циклус)

Економија енергије  (Други циклус)

Постројења и инсталације под притиском  (Други циклус)

Основи теорије одржавања  (Први циклус)

Енергетска постројења  (Први циклус)

Топлотне турбомашине  (Први циклус)

Одржавање  (Први циклус)

Одржавање техничких средстава  (Други циклус)

Основи теорије одржавања – 2016  (Први циклус)

Обновљиви извори енергије – 2016  (Први циклус)

Основи теорије турбомашина – 2016  (Први циклус)

Хидромеханичка опрема – 2016  (Први циклус)

Енергетска постројења – 2016  (Први циклус)

Термоенергетска постројења – 2016  (Први циклус)

Хидроенергетска постројења – 2016  (Први циклус)

Пумпе, компресори и вентилатори  (Први циклус)

Термоенергетска постројења  (Први циклус)

Пумпе, компресори и вентилатори – 2016  (Први циклус)

Парне и гасне турбине – 2016  (Први циклус)

Хидрауличне турбине – 2016  (Први циклус)

Основи енерго снабдијевања – 2016  (Први циклус)

Пројектовање хидроенергетских система – 2016  (Први циклус)

Пројектовање термоенергетских постројења – 2016  (Први циклус)

Постројења и инсталација под притиском – 2016  (Први циклус)

Економија енергије – 2016  (Први циклус)

Хибридни енергетски системи – 2016  (Први циклус)

Когенеративни и тригенеративни системи – 2016  (Први циклус)

Термоенергетска постројења II – Нуклеарне електране – 2016  (Први циклус)

Постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – 2016  (Први циклус)

Управљање пројектима у енергетици – 2016  (Први циклус)

Обновљиви извори енергије – ЕиСМ – 2016  (Први циклус)

Одржавање – ИИ – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Практично пројектовање, праћење експлоатације и одржавање енергетских система,
Практично пројектовање, праћење експлоатације и одржавање енергетских машина и постројења,
Нове технологије за производњу електричне енергије,
Процјене стања енергетских стохастичких система и система са ограниченим информацијама,
Оптимизациони модели за рад енергетских система у оквиру вишег хијерархијског система (ЕЕС),
Процјена поузданости у раду техничких система,
Технологије за рационализацију потрошње енергије и енергетску ефикасност,
Израде старегија одрживог развоја енергетике,
Организација и управљање одржавањем у сложеним енергетским системима,
Студијске анализе о економској оправданости реализације пројеката у енергетици,
Студијске анализе о утицају на животну средину енергетских објеката,
Економија енергије и одржив развој, планирање у енергетици,
Оптимизација управљања показатељима конкурентности енергетских и процесних постројења (увођење Asset Managment-а на највишем нивоу).

Наставна област
 • Хидро и термоенергетика.
 • Монтажне технологије и одржавање.

Предмети:

 • Топлотне турбомашине,
 • Конструкција парних и гасних турбина,
 • Пумпе, компресори и вентилатори,
 • Постројења и инсталације под притиском,
 • Термоенергетска постројења I и II,
 • Пројектовање и изградња термоенергетских постројења,
 • Обновљиви извори енергије,
 • Основи електроенергетике,
 • Енергетска постројења,
 • Економија енергије,
 • Одржавање техничких система,
 • Експлоатација и одржавање,
 • Одржавање
Образовање

Машински факултет Универзитета у Сарајеву, 1988, дип. инж. машинства
Машински факултет Универзитета у Сарајеву и Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1996, магистар техничких наука
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2001, доктор техничких наука

Публикaције, признaње, нaгрaде

Радова 170 на домаћим и међународним конференцијама,
Радова 32 у часописима, 
Књиге 1, 
Монографије 5, 
Скрипте 3, 
Позивна предавања 5

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa

Савез енергетичара Републике Српске, 
Друштво одржавалаца средстава за рад Републике Српске 
Друштво термичара Србије
Adria Section of the Combustion Institute.

Основни подаци
 • Здравко Миловановић
 • Кабинет

  Блок Б, други спрат, кабинет, Б2-15

 • Консултације

 • Телефон

  051 433 067, локал 135

 • Е-пошта

  zdravko.milovanovic [at] mf.unibl.org

 • www

 • Функција

  Шеф катедре

Документи

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама