Валентина Голубовић Бугарски ,  ванредни професор
Катедра

Катедра за механику и конструкције

Предмети

Динамика машина и нумеричке методе  (Други циклус)

Tехничка акустика  (Други циклус)

Динамика машина  (Први циклус)

Биомеханика  (Други циклус)

Бука и вибрације  (Први циклус)

Механика II  (Први циклус)

Бука и вибрације – 2016  (Први циклус)

Механика II – 2016  (Први циклус)

Механика III – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Теорија конструкција,
Динамика конструкција,
Структурна анализа,
Модална анализа,
Бука и вибрације.

Наставна област

Техничка механика: Статика, Кинематика, Динамика, Осцилације, Динамика машина, Бука и вибрације.

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1992, дипл. инж. машинства
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2004, магистар техничких наука
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2010, доктор техничких наука

 

Публикaције, признaње, нaгрaде

Објавила 36 научних радова у часописима и зборницима радова међународних и домаћих научно-стручних конференција;
Учесник на више од 50 стручних пројеката реализованих на Катедри за механику и конструкције.

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa

Српско друштво за механику,
Технички комитет BAS/TC 41

Основни подаци
 • Валентина Голубовић Бугарски
 • Кабинет

  Блок Б, први спрат, кабинет Б1-04

 • Консултације

  Четвртак од 11.00 до 12.30 сати

 • Телефон

  051 433 061, локал 130

 • Е-пошта

  valentina.golubovic-bugarski [at] mf.unibl.org

 • www

 • Функција

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама