Снежана Петковић ,  редовни професор
Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Предмети

Микроклима и радна околина  (Први циклус)

Технички прописи за возила и сертификација  (Први циклус)

Моделирање процеса у моторима  (Други циклус)

Трибологија моторних возила  (Други циклус)

Mехатроника мотора и возила  (Други циклус)

Транспорт и складиштење опасних материја  (Други циклус)

Технологијe одржавања мотора и возила  (Први циклус)

Безбједност саобраћаја  (Први циклус)

Мотори СУС II  (Други циклус)

Екологија возила  (Други циклус)

Системи за добаву горива  (Други циклус)

Aлтернативни погонски системи  (Други циклус)

Мотори СУС основе  (Први циклус)

Мотори СУС – 2016  (Први циклус)

Безбједност саобраћаја – 2016  (Први циклус)

Технички прописи за возила – 2016  (Први циклус)

Микроклима и радна околина – 2016  (Први циклус)

Технологија одржавања мотора и возила – 2016  (Први циклус)

Мотори СУС II – 2016  (Први циклус)

Транспорт и складиштење опасних материја – 2016  (Први циклус)

Транспорт и складиштење опасних материја – ЕиСМ – 2016  (Први циклус)

Системи за добаву горива – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Моделирање термодинамичких процеса у моторима сус.
Погон возила на алтернативна горива етанол и биодизел.
Рјешавање проблема издувне емисије мотора сус.

Наставна област

Мотори сус, Опрема мотора, Моторна возила - тероија кретања, Безбједност саобраћаја, Технологија одржавања мотора и возила, Увод у системе возила, Технички прописи за возила - сертификација, Динамика и конструкција мотора, Екологија возила, Системи преноса снаге и управљања на возилима, Системи ослањања и кочења на возилима, Сагоријевање и пренос топлоте у моторима сус, Натпуњени мотори, Динамика возила, Мотори на алтернативна горива и хибридни погон.

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1984, дип. инж. машинства
Машински факултет Универзитета у Бањој Лука, 1997, магистар техничких наука
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2005, доктор техничких наука

Публикaције, признaње, нaгрaде

Радова 39 на домаћим и међународним конференцијама,
Радова у часописима 5 са SCI листе,
Књиге 2,
Монографије 1,
Студијски боравци 3,
Позивна предавања 2.

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa

Инструктор противексплозионе заштите,
Националне комисије за противексплозиону заштиту Републике Српске,
Члан удружења Друштва одржавалаца средстава рада Републике Српске,
Члан Аутомобилског кластера БиХ.

Основни подаци
 • Снежана Петковић
 • Кабинет

  Блок Б, приземље, кабинет Б2-14

 • Консултације

 • Телефон

  051 464 361, 051 460 199, 051 433 008, локали 104 и 122

 • Е-пошта

  petkovic1961 [at] gmail.com

 • www

 • Функција

  Шеф катедре

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама