Почетна > Наставно особље > Младен Тодић

mladen.todic [at] mf.unibl.org

051 433 095, локал 140

Кабинет

Блок Б, други спрат, кабинет Б2-06

Библиографија
проф. др Младен Тодић

Функција

Руководилац студијског програма

Младен Тодић

Редовни професор

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1980, дип. инж. машинства

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1992, магистар техничких наука

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2006, доктор техничких наука

Истраживачка област

Конструкција машина и уређаја,

Технологија машинограње,

Системи и уређаји заштите на машинама,

Експериментална мјерења напона на носећим конструкцијама машина и уређаја дигиталним мјерним ланцима.

Наставна област

Регулациона техника,

Системи и уређаји заштите,

Основе машинства,

Експериментална механика.