Младен Тодић ,  редовни професор
Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Предмети

Технологија машиноградње  (Први циклус)

Системи и уређаји заштите  (Други циклус)

Безбједност и заштита на раду  (Други циклус)

Безбједност при грађевинским радовима  (Други циклус)

Заштита при унутрашњем транспорту  (Други циклус)

Oпрема за интервенције и спашавања  (Други циклус)

Техничка експертиза  (Други циклус)

Системи и уређаји заштите  (Први циклус)

Системи и уређаји заштите – 2016  (Први циклус)

Машине за обраду деформисањем – 2016  (Први циклус)

Пројектовање система заштите и уређаја – 2016  (Први циклус)

Заштита здравља и безбједност на раду – 2016  (Први циклус)

Безбједност при грађевинским радовима – 2016  (Први циклус)

Технологије обраде производа – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Конструкција машина и уређаја,
Технологија машинограње,
Системи и уређаји заштите на машинама,
Експериментална мјерења напона на носећим конструкцијама машина и уређаја дигиталним мјерним ланцима.

Наставна област

Регулациона техника,
Системи и уређаји заштите,
Основе машинства,
Експериментална механика.

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1980, дип. инж. машинства
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1992, магистар техничких наука
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2006, доктор техничких наука

Публикaције, признaње, нaгрaде

Има 55 научна и стручна рада објевљена у зборницима са конференција,
4 рада у часописима,
коаутор 5 књига.

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa
Основни подаци
 • Младен Тодић
 • Кабинет

  Блок Б, други спрат, кабинет Б2-06

 • Консултације

 • Телефон

  051 433 095, локал 140

 • Е-пошта

  mladen.todic [at] mf.unibl.org

 • www

 • Функција

  Руководилац студијског програма

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама