Милан Тица ,  ванредни професор
Катедра

Катедра за механику и конструкције

Предмети

Машински елементи II  (Први циклус)

Машинске конструкције  (Први циклус)

Развој производа и процеса  (Други циклус)

Машински елементи I  (Први циклус)

Развој производа  (Први циклус)

Основе конструисања  (Први циклус)

Процјена и симулација ризика – 2016  (Први циклус)

Сигурносна техника – 2016  (Први циклус)

Машински елементи II – 2016  (Први циклус)

Основи конструисања – 2016  (Први циклус)

Машински елементи I – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Машинске конструкције,
Управљање ризиком,
Развој производа,
Сигурност и безбједност машинских система.

Наставна област

Машински елементи,
Машинске конструкције,
Сигурносна техника,
Основи конструисања,
Развој производа.

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1999, дип. инж. машинства
Машински факултет Универзитета у Нишу, 2004, магистар техничких наука
Машински факултет Универзитета у Нишу, 2012, доктор техничких наука

Публикaције, признaње, нaгрaде

Укупан број објављених радова: 27;

Број радова на међународним конференцијама: 17;

Број радова у међународним часописима: 9 (два рада у часописима са „SCI“ листе);

Број радова на скупу националног значаја: 1;

Број објављених Универзитетских уџбеника: 2;

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa

“ADEKO – Association for Design, Elements and Construction”– Асоцијација за дизајн, елементе и конструисање, 

Друштво вјештака Републике Српске.

Технички комитет „BAS/TC – 16“ – Институт за стандардизацију БиХ

Основни подаци
 • Милан Тица
 • Кабинет

  Блок Б, први спрат, кабинет Б2-19

 • Консултације

 • Телефон

  051 433 036, локал 125

 • Е-пошта

  milan.tica [at] mf.unibl.org

 • www

 • Функција

  Шеф катедре

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама