Почетна > Наставно особље > Гордана Глобочки-Лакић

gordana.globocki [at] mf.unibl.org

051 433 034, локал 111, 051 433 069, локал 137

Консултације

Уторак од 12.00 до 14.00 сати

Кабинет

Блок Б, други спрат, кабинет Б2-12

Библиографија
проф. др Гордана Глобочки Лакић

Функција

Руководилац студијског програма

Гордана Глобочки-Лакић

Редовни професор

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1988, дипл. инж. машинства

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1995, магистар техничких наука

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2004, доктор техничких наука

Истраживачка област

Конвенционалне технологије обраде метала резањем,

Неконвенционалне технологије обраде резањем,

Трибологија,

Машине алатке,

Алати и прибори у обради резањем.

Наставна област

Технологија обраде резањем,

Неконвенционалне технологије обраде резањем,

Трибологија,

Обрадни системи за обраду резањем,

Алатне машине,

Алати и прибори,

Алати и прибори I.