Горан Јотић ,  виши асистент
Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Предмети

Мјерна техника  (Први циклус)

Мјерна техника – ИИМ  (Први циклус)

Нацртна геометрија  (Први циклус)

Мјерна техника – ПМ  (Први циклус)

Мјерења у мехатроници – 2016  (Први циклус)

Операциона истраживања – 2016  (Први циклус)

Мјерна техника – 2016  (Први циклус)

Мјерна техника – ЗНР  (Први циклус)

Производна мјерна техника – 2016  (Први циклус)

Мјерења у енергетици – 2016  (Први циклус)

Основи теорије мјерења – 2016  (Први циклус)

Мјерења у индустрији – 2016  (Први циклус)

Инжењерска графика – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Координатна метрологија,
Мјерење механичких величина електричним путем,
Мјерни претварачи.

Наставна област

Теорија и техника мјерења,
Мјерна техника,
Основи метрологије,
Мјерна техника у инжењерству заштите,
Стандардизација и оцјена усаглашености.

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2010, дип. инж. машинства

Публикaције, признaње, нaгрaде
Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa
Основни подаци
 • Горан Јотић
 • Кабинет

  Блок А, приземље, кабинет А0-01

 • Консултације

 • Телефон

  051 433 000, локал 109

 • Е-пошта

  goran.jotic [at] mf.unibl.org

 • www

 • Функција

Документи

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама