Почетна > Наставно особље > Дарко Кнежевић

darko.knezevic [at] mf.unibl.org

051 433 002, локал 116, 051 433 035, локал 124

Кабинет

Блок Б, први спрат, кабинет Б2-20

Библиографија
проф. др Дарко Кнежевић

Функција

Декан

Дарко Кнежевић

Редовни професор

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1995, дип. инж. машинства

Факултет техничких наука, Универзитет у Нови Сад, 2002, магистар техничких наука

Факултет техничких наука, Универзитет у Нови Сад, 2007, доктор техничких наука

Истраживачка област

Хидраулични системи,

Струјање флуида у хидрауличним компонентама,

Управљање хидрауличним системима,

Хидроенергетика (мале хидроелектране).

Наставна област

Механика флуида,

Хидраулика и пнеуматика.