Дарко Кнежевић ,  редовни професор
Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Предмети

Механика флуида  (Први циклус)

Хидраулика и пнеуматика мобилних машина  (Први циклус)

Механика флуида II  (Други циклус)

Пропорционална и серво техника  (Други циклус)

Хидраулика и пнеуматика  (Први циклус)

Механика флуида I – 2016  (Први циклус)

Хидраулика и пнеуматика мобилних машина – 2016  (Први циклус)

Хидромеханичка опрема – 2016  (Први циклус)

Хидраулика и пнеуматика (Мех) – 2016  (Први циклус)

Хидраулика и пнеуматика (ЕиСМ) – 2016  (Први циклус)

Хидрауличне турбине – 2016  (Први циклус)

Пројектовање хидроенергетских система – 2016  (Први циклус)

Пропорционална и серво техника – 2016  (Први циклус)

Обновљиви извори енергије – ЕиСМ – 2016  (Први циклус)

Хидраулика и пнеуматика – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Хидраулични системи,
Струјање флуида у хидрауличним компонентама,
Управљање хидрауличним системима,
Хидроенергетика (мале хидроелектране).

Наставна област

Механика флуида,
Хидраулика и пнеуматика.

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1995, дип. инж. машинства
Факултет техничких наука, Универзитет у Нови Сад, 2002, магистар техничких наука
Факултет техничких наука, Универзитет у Нови Сад, 2007, доктор техничких наука

Публикaције, признaње, нaгрaде

10 радова на међународним скуповима,
3 рада на скуповима националног значаја,
1 рад у часопису међународног значаја,
10 научно истраживачких пројеката.

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa
Основни подаци
 • Дарко Кнежевић
 • Кабинет

  Блок Б, први спрат, кабинет Б2-20

 • Консултације

 • Телефон

  051 433 002, локал 116, 051 433 035, локал 124

 • Е-пошта

  darko.knezevic [at] mf.unibl.org

 • www

  www.unibl.org/fis/zaposlen/1182-darko-knezevic

 • Функција

  Декан

Документи

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама