Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе

Шеф лабораторије: Проф. др Гордана Глобочки-Лакић
Особље: Проф. др Вид Јовишевић, Проф. др Симо Јокавновић, Доц. др Ђорђе Чича, мр Стево Боројевић, мр Бранислав Средановић, Славиша Тодоровић
Телефон: +387 51 433 034 (локал 111)

   

ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

 • Научно-истраживачки рад у области конвенционалних технологија обраде резањем, нових технологија обраде резањем, неконвенционалних и високопродуктивних (високобрзинских) поступака обраде,
 • Истраживање карактеристичних феномена и параметара у процесу резања (дефинисање обрадивости материјала),
 • Истраживање и симулација процеса у обради резањем (помоћу намјенских рачунарских софтвера),
 • Моделирање процеса у обради резањем (вјештачке неуронске мреже),
 • Анализа и оптимизација процеса резања и израда апликативних софтвера,
 • Пројектовање и испитивање обрадних система за обраду резањем,
 • Испитивање динамичких карактеристика машина, статичког и динамичког понашања елемената обрадног система, у реалним и лабораторијским условима, коришћењем мјерне опреме Bruel & Kjaer,
 • Пројектовање алата и прибора примјеном софтверских пакета CATIA и SolidWorks,
 • Примјена нових метода пројектовања обрадних система заснованих на методи коначних елемената (МКЕ),
 • Специјализоване обуке за програмирање NC и CNC машина и CAD/CAM моделирање.

 

ОПРЕМА У ЛАБОРАТОРИЈИ

 • Мјерни ланац Kistler 9257B
  Најсавременија мјерна опрема у области мјерења сила и момената резања при машинској обради и састоји се из сљедећих компоненти:

- Сензор за мјерење сила (Dinamometar),
- Држач алата,
- Конекциони кабл са 8 сигнална канала,
- Појачивач сигнала (Amplifier),
- Управљачки кабл појачивача сигнала,
- Серијски конекторски кабл конверторске картице,
- A/D конветорску рачунарску картицу,
- Лиценцирани софтвер за обраду резултата мјерења (DynoWare).

 • Алатни микроскоп MITOTOYO TM-505 са могућношћу увећања 30x и 75x, са камером високе резолуције и припадајућим софтвером за обраду слике и мјерење.
 • Професионални троосни обрадни центар EMCO Concept Mill 450, са симулаторима и измјењивим управљачким јединицама (учионица за CNC програмирање):

- SINUMERIK 810/840D,
- Heidenhain TCN 426/430,
- Fanuc Series 21.

 • Професионална NC алатна глодалица тип WF 5/800 управљачком јединицом Heidenhain TNC124;
 • Едукациони струг EMCO Turn 55 са управљачком јединицом Sinumerik 810/840D и припадајућим софтвером WinNC;
 • Универзалне алатне машине: универзални струг, универзална и алатна глодалица, бушилице, брусилице;
 • PC рачунари са инсталираним намјенским софтверима.


АКТИВНОСТИ У ЛАБОРАТОРИЈИ

Моделирање комплексних структура обрадног система раздвајањем на подструктуре које се боље и тачније могу представити једноставнијим математичким моделом. Укупни одговор система се добија спајањем динамичких карактеристика сваке од компонената. Резултат истраживања је развој поузданог модела за предикцију понашања сложеног система: главно вретено – држач алата – алат и могућности идентификације непознатих параметара код модуларног система алата.

 
 Испитивање динамике процеса резања и његове интеракције са механичком структуром обрадног система

Формирањем и увођењем база података о обрадивости нових материјала (нпр. тешкообрадиви челици, нове легуре алуминијума и сл.) у производна предузећа резултује оптималним вођењем процеса, смањењем трошкова производње, повећањем конкурентности на тржишту у савременим условима пословања, побољшањем рентабилности производње путем познавања и моделирања показатеља процеса обраде резањем.

 
  

Развој и тестирање модела за мониторинг процеса обраде примјеном вјештачких неуронских мрежа


Употребом савремених CAD/CAM софтверских пакета, могу се генерисати путање алата приликом обраде резањем и симулирати сам процес обраде. Генерисање путање алата, па и сама симулација обраде, могу се одвијати под одређеним условима који су резултат примјене разних модела генерисања путање алата и реализације процеса обраде.

  

Генерисање путање у CAM софтверу и симулација обраде на CNC машини

 

  

 

Моделирање алата за резање примјеном CAD/CAM пакета SolidWorks

Обука за програмирање нумерички управљених машина изводи се на професионалном обрадном центру EMCO Concept Mill 450 и организује се у два нивоа и обухвата обуку и рад на три различите управљачке јединице:
Sinumerik 810/840D, Heidenhain TCN 426/430, Fanuc Series 21.

  

Динамика процеса резања и његова интеракција са механичком структуром обрадног система – циљ развој аналитичких и нумеричких модела симулације динамичког понашања елемената обрадног система.

  

Развој и тестирање модела на бази вјештачких неуронских мрежа за мониториг процеса обраде – циљ успостављање оптималног вођења процеса путем познавања и моделирања показатеља процеса обраде резањем.

  

Развој модела универзалне обрадивости материјала – циљ успостављање универзалне обрадивости материјала, те формирање база знања. Овај пројекат билетарлне сарадња са Лабораторијом за резање Факултета за стројништво из Љубљана је подржан од стране Министарства науке и технологије у Влади РС.

  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА

Завршни рад - Обренко Мамуза 

Завршни рад - Ивица Медовић

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама