Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP (Computer Aided Process Planing)

Шеф лабораторије: Мр Стево Боројевић, виши асистент
Особље: Проф. др Вид Јовишевић, Проф. др Симо Јокавновић, Проф. др Гордана Глобочки-Лакић, Доц. др Ђорђе Чича, мр Бранислав Средановић, Славиша Тодоровић
Телефон:  

Основни програм ове лабораторије је усмјерен на аутоматизацију пројектовања технолошких процеса, која се остварује примјеном рачунара, што има доминантан утицај на квалитет и цијену производа. Пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара остварује се примјеном CAPP (Computer Aided Process Planning) система. Они представљају скуп рачунаром подржаних функција, које потпомажу рад пројектанта технолошких процеса. Зависно од стратегије развоја CAPP система, у примјени су три нивоа подршке коју CAPP системи омогућује пројектанту технолошких процеса и то:

 • Нижи ниво, који подразумијева примјену рачунара за меморисање и претраживање података, за технолошке процесе који су претходно пројектовани класичним методима;
 • Виши ниво CAPP система аутоматски генеришу пројекте технолошких процеса, за мање сложене дијелове;
 • Највиши ниво развоја CAPP система подразумијева укључивање у систем знања и експертности за пројектовање технолошких процеса. Тако пројектован CAPP систем у потпуности преузима улогу пројектанта технолошких процеса.


ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

 • Развој специјализованих система за пројектовање технологије за потребе привреде;
 • Рачунарска и програмска подршка научноистраживачким активностима у области пројектовања технологије;
 • Наставна база за додипломске и последипломске студије из предмета Пројектовање технолошких процеса, Пројектовање производних система и Монтажне технологије а посебно за израду мастер радова и наставе на докторским студијама;
 • Иновација знања инжењера из области пројектовања технолошких процеса примјеном рачунара;
 • Технолошко препознавање и развој експертних система на бази елемената вјештачке интелигенције;
 • Моделирање, симулација и оптимизација технолошких процеса производње;
 • Примена компјутера у инжењерским активностима кроз интегрисане системе као што су CAD/CAM системи у области пројектовања производа и технологије израде истих;
 • Развој практичних знања у коришћењу CAD/CAM система и програмирању нумерички управљаних машина;
 • Стицање практичних искустава у припреми програма за нумерички управљане машине алатке;
 • Примјена расположивих CAD/CAM програмских система као што је ProEngineer, Autodesk Inventor, Catia, SolidWorks, ............................ и сл. за изградњу геометријског модела радног предмета и генерисање путање алата за израду дијела на нумерички управљаним машинама алаткама;
 • Израда програма за конкретан радни предмет на расположивим нумеричким машинама у лабораторији.


ОПРЕМА ЛАБОРАТОРИЈЕ

 • PC рачунари, ласерски штампачи и скенери;
 • CAD/CAM програмски системи Pro/ENGINEER Catia, SolidWorks;
 • CAx радна станица (CAD, CAM, CAE, CAPP, ....);
 • Програмски систем Tecnomatix Plant Simulation;
 • Програмска љуска за пројектовање експертних система BEST;
 • Алатна глодалица са нумеричким управљањем тип WФ 5/800 и управљачком јединицом Heidenhain TNC124;
 • Едукациони струг EMCO PC TURN 55 са управљачком јединицом Sinumeric 840d и припадајућим софтвером WinNC;
 • Обрадни центар EMCO Concept Mill 450, са 5 радних станица са симулаторима и измјењивим управљачким јединицама – SINUMERIK 810/840D, Heidenhain TCN 426/430, Fanuc Series 21.


АКТИВНОСТИ У ЛАБОРАТОРИЈИ

 • Повезивање CAD и CAPP система и развој рачунарски интегрисане производње;

 

Превођење геометријских информација са цртежа производа

 

 • CAPP систем представља везу између CAD и CAM система. Први ниво интеграције остварује се превођењем геометријског модела производа из CAD система у модел заснован на технолошким формама. Други ниво интеграције је примјена CAM система за пројектовање операција обраде, односно за израду одговарајућих NU програма. У интегрисаном CAD/CAPP/CAM систему аутоматизовано се генеришу захвати и операције и израда одговарајућег NU програма.

Vеzе u intеgrisаnim CAD/CAPP/CAM

 

Припрема података за пројектовање операција обраде примјеном Pro/Manufacturing модула, система Pro/Engineer

 • Tecnomatix Plant Simulation представља програмски систем, који је намјењен за моделирање, симулацију и оптимизацију процеса производње. Моделирање технолошких процеса односно стварање симулационог модела реалних технолошких процеса примјеном програмског система Tecnomatix Plant Simulation је могуће извршити у 2D и 3D окружењу.

 

Моделирање технолошких процеса у 2D и 3D окружењу

   

  

Модел типског технолошког процеса у 2D окружењу
 

 • У развоју програмских рјешења интегрисаних CAD/CAPP/CAM система централно мјесто припада експертним системима, који су базирани на примјени принципа и метода вјештачке интелигенције.

Структура интегрисаног модела за пројектовање технолошких процеса

 Eкспeртски систeм зa прojeктoвaњe хидрaуличних цилиндaрa PROTEH

Диjaлoшкa кутиja зa унoс пaрaмeтaрa типских фoрми у Eкспeртнoм систeму зa прojeктoвaњe хидрaуличних цилиндaрa PROTEH

Eкспeртни систeм APKANT

Блoк шeмa вeзe eкспeртнoг систeмa APKANT сa oкружeњeм

Диjaлoшкa кутиja зa унoс пaрaмeтaрa сaвиjaњa лимa у Eкспeртнoм систeму APKANT

Eкспeртни систeм ДOЊИ AЛAT

Диjaлoшкa кутиja зa унoс oснoвних пaрaмeтaрa диjeлa у Eкспeртнoм систeму ДOЊИ AЛAT

 • Примјена система за аутоматизацију пројектовања модуларних помоћних прибора интегрисан је у програмски систем SolidWorks.


Основна структура прототипа развијеног система за пројектовање модуларних помоћних прибора

           
 

Идентификација технолошких информација за хидраулични цилиндар

 

 

Пројектовани модуларни помоћни прибор за хидраулични цилиндар

 

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама