info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за моторе и возила

Шеф лабораторије

Проф. др Александар Милашиновић

Особље

Проф. др Снежана Петковић, Жељко Ђурић, асистент

Телефон

 +387 51 464 361

Дјелатност Лабораторије

Лабораторија за моторе и возила Машинског факултета у Бањој Луци постоји од 1974. године. Основни задатак Лабораторије је да се студентима пружи практична обука везана за област мотора и возила. Поред овог основног задатка лабораторија служи и за обуку свих заинтересованих група за специјалистичку обуку као што су на примјер: наставници средњих машинских школа, запослени на станицама техничког прегледа, учесници разних специјалистичких семинара… Лабораторија посједује велики број макета, постера и елемената возила који служе за практичну примјену и визуелизацију стечених теоријских знања и вјештина. Такође, посједује потпуно електронски контролисану мо торну кочницу која служи за индицирање притиска у мотору и за мјерење тренутне угаоне брзине кољенастог вратила. Мјерна опрема у лабораторији је модуларног типа: може да се инсталише више сензора за праћење рада мотора. Тренутно се на испитном столу налази Ситроенов C5 мотор. На њему се симултано мјере притисци у свим цилиндрима и тренутна угаона брзина. Лабораторија пружа консултантске и стручне услуге привреди, а то су: технички сервиси који се баве одржавањем возила и станице за технички преглед возила.

Опрема у лабораторији

1. Опрема:

 • електрична моторска кочница произвођача AVL за испитивање перформанси мотора снаге до 240 kW, мах. број обртаја 10000 о/min, са пултом за управљање,
 • хидраулична моторска кочница произвођача CARL SCHENCK, тип U-10, за испитивање перформанси мотора снаге до 50 kW, мax. број обртаја 10000 o/min,
 • ото мотор мах. снаге 40 kW,
 • дизел мотор мах. снаге 100 kW,
 • инсталација за мјерење потрошње горива (састоји од – дигиталне ваге, марке KERN 440 47N, и рачунара са програмом за аквизицију података, са којим је омогућено одређивање часовне потрошње горива),
 • уређај за контролу састава издувних гасова AVL DiGas 4000 light,
 • опрема за дијагностику савремених возила ACTA Multi Diag Access 2,
 • пробни сто за испитивање и подешавање пумпи за убризгавање горива дизел мотора MIRKOZ, тип „стар 12”,
 • опрема за испитивање вентила сигурности и
 • уређај за испитивање снаге акумулатора.

2. Лиценцирани софтверски пакети:

 • софтверски пакет за напредну анализу сагоријевања у мотору сус „IndiCom 2014”.

3. Расположива мјеста за предавање/лабораторијске вјежбе:

 • 14 мјеста за предавање/лабораторијске вјежбе.