info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за мјерну технику

Шеф лабораторије

Горан Јотић, ма, виши асистент

Особље

Телефон

 +387 51 433 000

Лабораторија за мјерну технику је организациона јединица Катедре за индустријско инжењерство и менаџмент, а она датира од самог оснивања Машинског факултета.

Просторија лабораторије за мјерну технику

Просторија лабораторије за мјерну технику

ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Основна дјелатност лабораторије се састоји од:

 • едукација студената (одржавање лабораторијских вјежби и експерименталних истраживања за потребе семинарских, завршних и мастер радова),
 • реализација пројеката у сарадњи са привредом,
 • научно-истраживачки рад.

 

АКТИВНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Нa oснoву постојећих рeсурсa, активности Лaбoрaтoриje у сaрaдњи сa индустриjoм oбухвaтajу:

 • димензионалне и геометријске анализе машинских елемената и конструкција (дужина, угао, контрола облика и положаја, храпавост),
 • координатна мјерења,
 • 3D дигитализација и моделовање комплексних дијелова поступцима реверзибилног инжењерства,
 • мјерење и контрола параметара зупчаника.
 • мјерење масе/силе,
 • мјерење притиска,
 • мјерење помака/пута,
 • мјерење обртног момента/снаге.

 

ОПРЕМА ЛАБОРАТОРИЈЕ

Лабораторија располаже са сљедећом опремом:

 • UPM 100-HBM, 100-кaнaлнo универзално мјерно појачало,
 • QuantumX MX440A-HBM, 8-кaнaлнo универзално мјерно појачало са палетом HBM мјерних претварача за мјерење масе, силе, притиска, помака, обртног момента,
 • софтвер Catman Easy-AP (анализа, обрада и чување сигнала и резултата мјерења).