info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за CAD и PLM системе

Шеф лабораторије

Проф. др Симо Јокавновић

Особље

Проф. др Гордана Глобочки-Лакић,
Проф. др Ђорђе Чича,
Доц. др Стево Боројевић,
Доц. др Бранислав Средановић,
Саша Тешић, ма

Телефон

 +387 51 433 032, 433 090

Основни задатак Лабораторије за CAD и PLM системе је праћење развоја CAD технологије, основне технологије савременог инжењерства око које се концентришу остали инжењерски послови и задаци. Усвојена знања и вјештине преносе се у окружење кроз наставне предмете и специјалистичке курсеве, а истражују се и нови начини примјене CAD/CAM система у пројектовању инжењерских производа и другим повезаним активностима током животног циклуса производа (PLM).

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ

Под утицајем чињенице о доминантној улози CAD података у свим фазама животног циклуса производа (PLM) истраживачке активности лабораторије усмјерене су на интеграцију техничких информационих токова. То укључује структуре података CAD модела и с њим повезаних модела, конверзију података из једне структуре у другу, алгоритме за аутоматизацију поступака и процеса, мреже, интерфејсе и протоколе за пренос подата-ка и команди између различитих апликација и система. У том подручју најистакнутији резултати остварени су кроз пројекат BANOROB, финансиран из норвешког HERD/ICT програма. У сарадњи са норвешким партнерима развијен је VALIP систем који омогућује повезивање дислоцираних физичких и виртуелних производних ресурса, путем стандардних комуникационих RS232 и TCP/IP мрежа. Путем виртуелне лабораторије (VALIP) могуће је тестирати комплексна индустријска рјешења интеграцијом постојеће опреме партнерских лабораторија надомјештајући недостају-ће уређаје њиховим виртуелним копијама.

У току пројекта BANOROB демонстрирана је интеграција сљедеће опреме:

 • Обрадни центар EMCO Concept Mill 450, Машински факултет Универзитета у Бањој Луци,
 • Индустријски робот Nachi MR20, институт PPM АS, Трондхајм,
 • Индустријски робот Kuka KR60 и аутоматски конвејер, Универзитетски колеџ, Нарвик.

Текућа истраживања усредсређена су на примјену STEP (ISO 10303) и STEP-NC стандарда (ISO 14649) те Open-CNC концепта у развоју и интеграцији интелигентних, дистрибуираних производних система.

 

ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ

Поред одржавања наставе из предмета везаних за CAD/CAM/CAE системе лабораторија повремено одржава специјалистичке курсеве о CAD/CAM/CAE системима. Опремљена са 7 CAx радних станица, лабораторија пружа изванредне услове за одржавање обука у мањим групама и тимски рад на конкретним пројектима. Обуке за већи број кандидата одржавају се у рачунарском центру Машинског факултета. На програму обука су основни курсеви намијењених почетницима за CAD системе: AutoCAD, SolidWorks и CATIA V5. За напредне кориснике и професионалце организују се обуке прилагођене њиховим специфичним потребама које могу укључивати:

 • Напредни CAD курсеви: напредно 3D моделовање, Тимски развој производа, Апликациони програмски интерфејси (API), Симулације и визуализације производа;
 • CAM системи: SolidCAM, MasterCAM, CATIA V5 Machining;
 • Пројектовање и производња дијелова од лима (конструкција алата);
 • CAE системи: SolidWorks Simulation; Реверзно инжењерство.

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ

У стручне услуге које се нуде привредним субјектима могу се издвојити: подршка пројектовању производа (израда CAD модела) (Микроелектроника Бања Лука, Витинка Козлук), конструкција алата (Микроелектроника), инжењерске анализе (K&C, Трн – Лакташи), и реверзно инжењерство (Рефлекс Градишка, Механичке конструкције Котор Варош), скенирање и мјерење индустријских производа.

Лабораторија је смјештена у просторији величине 10×6 m2, а садржи сљедећу опрему:

 • 7 CАx радних станица,
 • Координатна мјерна рука NIKON Metrology MCAx 20+ са Metris MMDX100 3D скенером,
 • Индустријски робот Yaskawa Motoman MH50 са пратећом опремом,
 • Плотер, A1 формат.
 • Поред физичке опреме лабораторија располаже са лиценцираним CAD/CAM/CAE системима,
 • CATIA V5, SolidWorks, AutoCAD (CAD), Mastercam X8, SolidCAM (CAM), NIKON Metrology Focus Inspection, NIKON Metrology CMM Manager.