Петар Гверо

Катедра за термотехнику

Шеф катедре: Петар Гвероредовни професор

Чланови катедре:  Мирко Добрњацванредни професор   Перо Петровићредовни професор   Данијела Кардашвиши асистент   Милован Котурдоцент   Гордана Тицаванредни професор   Милан Пупчевићасистент  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Прeнос топлоте и масе 2 1 Обавезни 3П + 2В 6
Системи гријања 2 1 Изборни 2П + 2В 6
Трансформатори топлоте 2 1 Изборни 2П + 2В 6
Сагоријевање 2 1 Изборни 3П + 2В 6
Термодинамичке методе вредновања 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Системи климатизације 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Симулацијa струјно термичких процеса 2 3 Изборни 2П + 2В 6
Обновљиви извори енергије 2 3 Изборни 3П + 2В 6
Енергетска ефикасност 2 3 Изборни 3П + 2В 6
Термодинамика I 1 4 Изборни 3П + 2В 6
Термодинамика – ИИМ 1 4 Изборни 3П + 2В 6
Термодинамика I 1 4 Обавезни 3П + 2В 6
Погонски материјали 1 4 Обавезни 3П + 2В 5
Погонски материјали – 2016 1 4 Обавезни 2 + 2 5
Термодинамика I – 2016 1 4 Обавезни 45 + 30 6
Енергетски системи 1 5 Изборни 2П + 2В 5
Термодинамика II 1 5 Изборни 3П + 2В 6
Гријање 1 5 Обавезни 3П + 2В 6
Термодинамика II – 2016 1 5 Обавезни 45 + 30 6
Обновљиви извори енергије – 2016 1 5 Изборни 45 + 45 6
Климатизација 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Расхладна постројења 1 6 Изборни 2П + 2В 6
Топлотни апарати – 2016 1 6 Обавезни 45 + 30 6
Расхладна постројења – 2016 1 6 Изборни 45 + 30 6
Транспорт цијевима – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 5
Енергетски менаџмент и енергетска ефикасност – 2016 1 6 Изборни 45 + 30 6
Гријање – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 6
Климатизација – 2016 1 7 Изборни 45 + 30 5
Системи гријања – 2016 1 7 Изборни 45 + 30 5
Конфор радне средине – 2016 1 7 Изборни 30 + 30 5
Обновљиви извори енергије – ЕиСМ – 2016 1 8 Изборни 45 + 30 5
Пренос топлоте и масе – 2016 1 8 Обавезни 45 + 30 5
Системи климатизације – 2016 1 8 Изборни 45 + 30 5
УКУПНО: 33

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама