Младен Тодић

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Шеф катедре: Младен Тодићванредни професор

Чланови катедре:  Биљана Врањешвиши асистент  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Електромагнетна зрачења 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Транспорт и складиштење опасних материја 2 1 Обавезни 2П + 2В 5
Хемија у индустријским системима 2 1 Обавезни 2П + 2В 5
Конфор радне средине 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Ергономско пројектовање 2 1 Обавезни 2П + 2В 5
Безбједност и заштита на раду 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Безбједност у технолошким системима 2 2 Обавезни 2П + 2В 5
Безбједност при грађевинским радовима 2 2 Обавезни 2П + 2В 5
Заштита при унутрашњем транспорту 2 2 Обавезни 2П + 2В 5
Системи и уређаји заштите 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Заштита на раду 1 4 Обавезни 2П + 2В 6
Заштита животне средине и одрживи развој 1 5 Изборни 2П + 2В 4
Заштита од опасног дејства електричне струје 1 5 Обавезни 3П + 2В 5
Системи и уређаји заштите 1 5 Обавезни 2П + 2В 5
Управљање отпадом 1 5 Изборни 2П + 2В 5
Заштита од пожара и експлозије 1 5 Обавезни 2П + 2В 5
Медицина рада 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Економика заштите на раду 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Сигурносна техника 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Процјена и симулација ризика 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Пројектовање система и уређаја заштите 1 6 Обавезни 2П + 2В 5
УКУПНО: 21

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама