Здравко Миловановић

Катедра за хидро и термоенергетику

Шеф катедре: Здравко Миловановићредовни професор

Чланови катедре:  Јован Шкундрићвиши асистент   Дарко Кнежевићванредни професор   Саша Лалошвиши асистент   Винко Бабићдоцент  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Експлоатација и одржавање 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Генератори паре I 2 1 Изборни 3П + 2В 6
Енергетски парни котлови 2 1 Изборни 3П + 2В 6
Конструкција парних и гасних турбина 2 1 Изборни 3П + 2В 6
Пропорционална и серво техника 2 1 Обавезни 3П + 2В 6
Процеси неконтролисаног сагоријевања 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Постројења и инсталације под притиском 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Механика флуида II 2 2 Обавезни 3П + 2В 6
Термоенергетска постројења II 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Генератори паре II 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Економија енергије 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Одржавање техничких средстава 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Двофазно струјање 2 3 Изборни 3П + 2В 6
Пројектовање и изградња термоенергетских постројења 2 3 Изборни 3П + 2В 6
Oпрема за интервенције и спашавања 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Пројектовање система заштите од пожара и експлозија 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Механика флуида 1 4 Обавезни 3П + 2В 6
Механика флуида I – 2016 1 4 Обавезни 45 + 30 6
Хидраулика и пнеуматика мобилних машина 1 5 Изборни 3П + 2В 6
Хидраулика и пнеуматика 1 5 Обавезни 2П + 2В 4
Енергетска постројења 1 5 Изборни 3П + В1 5
Котлови 1 5 Обавезни 3П + 2В 6
Транспорт цијевима 1 5 Изборни 3П + 2В 6
Топлотне турбомашине 1 5 Изборни 3П + 2В 6
Основи котлова – 2016 1 5 Изборни 45 + 30 6
Хидраулика и пнеуматика – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 6
Основи теорије одржавања – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 5
Хидраулика и пнеуматика мобилних машина – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 5
Топлотни апарати 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Основи теорије одржавања 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Пумпе, компресори и вентилатори 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Термоенергетска постројења 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Одржавање 1 6 Обавезни 3П + 2В 7
УКУПНО: 33

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама