Мирослав Рогић

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Шеф катедре: Мирослав Рогићредовни професор

Чланови катедре:  Михајло Стоjчићредовни професор   Бојан Кнежевићдоцент  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Актуатори и сензори 2 1 Обавезни 3П + 2В 6
Управљачка и комуникациона техника (Fieldbus техника) 2 1 Изборни 3П + 2В 6
Теорија система 2 1 Изборни 3П + 2В 5
Објектно оријентисане информационе технологије 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Индустријска роботнка 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Моделирање и симулација 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Сигурносна техника1 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Моделирање и симулација 2 2 Обавезни 3П + 2В 5
Дигитална регулациона техника 2 2 Обавезни 3П + 2В 6
Програмске технике у мехатроници 2 2 Изборни 3П + 3В 5
Објектно програмирање и C++ 2 2 Изборни 3П + 3В 5
Сигурносна техника 2 2 Изборни 3П + 3В 5
Пројектовање информационих система 2 2 Обавезни 2П + 3В 5
Електрични погони и погонска техника 2 2 Обавезни 3П + 2В 5
Транспортна техника 2 2 Изборни 3П + 2В 6
Системи управљања и регулације 2 3 Обавезни 3П + 2В 6
Програмирање микропроцесора 2 3 Обавезни 3П + 2В 6
Индустријски и мобилни роботи 2 3 Обавезни 3П + 1В 5
Програмирање и примјена PLC-a 2 3 Обавезни 3П + 3В 6
Обрада (процесирање) сигнала и слике 2 3 Изборни 3П + 1В 5
Рачунаром интегрисана производња 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Интелигентни системи 2 3 Изборни 3П + 1В 4
Аутоматизација производних процеса 2 3 Изборни 3П + 2В 5
Основе мехатронике 1 4 Обавезни 3П + 2В 6
Основи мехатронике – 2016 1 4 Обавезни 2 + 2 5
Транспортна техника 1 5 Изборни 2П + 2В 4
Системи аутоматског управљања 1 5 Обавезни 3П + 2В 7
Регулациона и управљачка техника 1 5 Обавезни 3П + В1 5
Информационе технологије 1 5 Изборни 2П + 2В 5
Транспортни системи у индустрији – 2016 1 5 Изборни 45 + 30 6
Управљање и регулација 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Мехатроника 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Мјерна техника 1 6 Обавезни 3П + 2В 6
Управљање и регулација – ESM 1 6 Обавезни 3П + 2В 6
Аутоматизација и визуализација процеса 1 6 Обавезни 3П + В1 6
Основе роботике 1 6 Обавезни 3П + 2В 6
Складишна техника и логистика – ИИМ 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Аутоматизација производње – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 5
Основи транспортне технике – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 5
Аутоматско управљање I – 2016 1 6 Обавезни 45 + 30 6
Елементи система аутоматског управљања – 2016 1 6 Изборни 45 + 30 6
Складишна техника и логистика (Мех) – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 5
Складишна техника и логистика (ИИ) – 2016 1 6 Изборни 45 + 30 6
Aктуaтoри и сензори – 2016 1 6 Обавезни 45 + 30 6
Управљачка и комуникациона техника – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 5
Складишна техника и логистика – Мех 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Основи транспортне технике 1 6 Изборни 3П + 2В 6
Управљање производним системима 1 6 Обавезни 3П + 2В 6
Елементи система аутоматског управљања – 2016 1 7 Обавезни 45 + 30 6
Програмибилни логички контролери – 2016 1 7 Обавезни 45 + 30 6
Аутоматско управљање II – 2016 1 7 Обавезни 45 + 30 6
Аутоматизација и визуализација процеса – 2016 1 7 Изборни 30 + 30 4
Роботика – 2016 1 7 Обавезни 45 + 30 6
Сигурност мехатроничких система – 2016 1 8 Изборни 30 + 30 5
Заштита при унутрашњем транспорту – 2016 1 8 Изборни 30 + 30 3
УКУПНО: 55

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама