Почетна > Новости > Распоред припремне наставе

Распоред припремне наставе

Распоред припремне наставе са временом одржавања и областима

Распоред припремне наставе

21. 5.

Скупови и операције са скуповима

Функције

Полиноми и рационални алгебарски изрази

22. 5.

Линеарна функција, линеарне једначине и неједначине

Геометрија у равни

28. 5.

Комплексни бројеви

Квадратна функција, квадратне једначине и неједначине

29. 5.

Експоненцијална функција, експоненцијалне једначине и неједначине

Логаритамска функција, логаритамске једначине и неједначине

4. 6.

Тригонометрија

Стереометрија

5. 6.

Аналитичка геометрија у равни

Математичка индукција

11. 6.

Аритметички и геометријски низови

Вјежба свих обрађених области у току припреме