Почетна > Наставно особље > Зоран Граховац

zoran.grahovac [at] mf.unibl.org

Библиографија
Зоран Граховац, ма

Зоран Граховац

Асистент

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 180 ECTS, дипломирани инжењер машинства – Мехатроника

Машински факултет Универзитета у Београду, 300 ECTS, мастер инжењер машинства – Аутоматско управљање

Истраживачка област

Системи аутоматског управљања

Програмибилни логички контролери и индустријска аутоматизација

Наставна област

Аутоматско управљање: анализа и синтеза линеарних система, анализа и синтеза дискретних система

Индустријска аутоматика: програмибилни логички контролери