Почетна > Наставно особље > Драган Ерцег

Драган Ерцег

Асистент

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, , 180 ECTS, Bachelor, дипломирани инжењер машинства.

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, , 300 ECTS, Master of Science, мастер машинства.

Истраживачка област

Термодинамика и пренос топлоте,

Гријање, климатизација и вентилација,

Отпрашивање,

Обновљиви извори енергије,

Енергетска ефикасност.

Наставна област

Термодинамика,

Пренос топлоте и масе,

Гријање, климатизација и вентилација.