Распоред предавања за трећу годину

show_subpages):; ?>

СЕМЕСТАР V (од 2. 11. 2020. до 30. 1. 2021. године)                                                                                                 Посљедња измјена: 6. 11. 2020.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15    ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II
П – С11
Технологија обраде
деформисањем
В – Г1 – РЦМФ
Основи конструисања

В – РЦМФ
Пројектовање помоћу
рачунара II
В – РЦМФ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

9.15

Неконвенционални
поступци обраде
В – Л-ТОП

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II
П – С11

Технологија обраде
деформисањем
В – Г1 – РЦМФ
Основи конструисања
В – РЦМФ

Пројектовање помоћу
рачунара II
В – РЦМФ

10.15

Неконвенционални
поступци обраде
В – Л-ТОП

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II
П – С11
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ
ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ
П – Л-ТОП
11.15 Технологија обраде
резањем
В – Л-ТОР


ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ
ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ
П – Л-ТОП
 
12.15 Технологија обраде
резањем
В – Л-ТОР
  ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР 

ТРИБОЛОГИЈА
П – С11

 
13.15 Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)
(13.15 – 14.30)
В – С21

 

Технологија обраде
деформисањем
В – Г2 – РЦМФ
Трибологија

В – Л-ТОР

ТРИБОЛОГИЈА
П – С11
ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА

П – РЦМФ

 
14.15     Технологија обраде
деформисањем
В – Г2 – РЦМФ 
Трибологија

В – Л-ТОР
ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА
П – РЦМФ
 
15.15 Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)
(14.45 – 16.15)
В – С21 
    САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
П – Л-МЗ 
 
16.15       САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
П – Л-МЗ 
 
17.15       Савремени материјали
В – Л-МЗ
 
18.15       Савремени материјали
В – Л-МЗ
 

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се реализују од 9. 11. 2020. год.

Изборни предмет I (Основи конструисања/Савремени материјали); Изборни предмет II (Трибологија/Неконвенционални поступци обраде)
Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ТЕРМОДИНАМИКА II
П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА (ХиТЕ, ТТ)
П – С29
БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (СМ)
П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ХиТЕ, ТТ)
П – С21 
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
МОБИЛНИХ МАШИНА (СМ)
П – Л-МВ

МОТОРИ СУС
П – С29

МОТОРНА ВОЗИЛА I (СМ)
П – Л-МВ
9.15 ТЕРМОДИНАМИКА II
П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА
(ХиТЕ, ТТ)
П – С29
БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (СМ)
П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ХиТЕ, ТТ)
П – С21
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
МОБИЛНИХ МАШИНА (СМ)
П – Л-МВ
МОТОРИ СУС
П – С29
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ОДРЖАВАЊА (ХиТЕ, ТТ)
П – Л-ЕЕ
МОТОРНА ВОЗИЛА I (СМ)
П – Л-МВ
10.15 ТЕРМОДИНАМИКА II
П – С21
ОСНОВИ КОТЛОВА
(ХиТЕ, ТТ)
П – С29
БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (СМ)
П - С21
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ХиТЕ, ТТ)
П – С21

МОТОРИ СУС
П – С29


ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ОДРЖАВАЊА (ХиТЕ, ТТ)
П – Л-ЕЕ
МОТОРНА ВОЗИЛА I (СМ)
П – Л-МВ
11.15   Основи котлова
(ХиТЕ, ТТ)
В – С29
Безбједност саобраћаја (СМ)
В – Л-МВ

Хидраулика и пнеуматика (ХиТЕ, ТТ)
В – Л-ХП 
Хидраулика и пнеуматика
мобилних машина (СМ)
В – Л-ХП

Мотори СУС
В – С29

Основи теорије одржавања (ХиТЕ, ТТ)
В – Л-ЕЕ
Моторна возила I (СМ)
В – Л-МВ

12.15   Основи котлова
(ХиТЕ, ТТ)
В – С29
Безбједност саобраћаја (СМ)
В – Л-МВ

Хидраулика и пнеуматика (ХиТЕ, ТТ)
В – Л-ХП 
Хидраулика и пнеуматика
мобилних машина (СМ)
В - Л-ХП 

Мотори СУС
В – С29

Основи теорије одржавања (ХиТЕ, ТТ)
В – Л-ЕЕ
Моторна возила I (СМ)
В – Л-МВ 
13.15 Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)
(13.15 – 14.30)
В – С21
     
 
14.15    

Термодинамика II
В – С21

   
15.15 Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)
(14.45 – 16.15)
В – С21  
 

Термодинамика II
В – С21

   

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

Изборни предмет (СМ) – Хидраулика и пнеуматика мобилних машина/Технички прописи за возила

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се реализују од 9. 11. 2020. год.
Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15
Мјерења у мехатроници
В ‒ С29
КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II
П – С11
ЕЛЕКТРОНИКА I
П – С29
ОСНОВИ МОТОРА И
ВОЗИЛА
П – С29
ЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С11
Моделирање и симулација
В – РЦМФ
9.15 Мјерења у мехатроници
В ‒ С29
КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II
П – С11
ЕЛЕКТРОНИКА I
П – С29
ОСНОВИ МОТОРА И
ВОЗИЛА
П – С29
ЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С11

Моделирање и симулација
В – РЦМФ

10.15

МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ
П ‒ С29

  ЕЛЕКТРОНИКА I
П – С29
  Електроника I
В – С29
11.15 МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ
П ‒ С29
Конструисање помоћу
рачунара II
В – РЦМФ
МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА
П – С29
Основи мотора и возила
В – С29
Електроника I
В – С29
12.15 МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ
П ‒ С29
Конструисање помоћу
рачунара II
В – РЦМФ
 МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА
П – С29
Основи мотора и возила
В – С29
Енергетска
постројења

В – С21
13.15 Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)
(13.15 – 14.30)
В – С21
  МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА
П – С29 
  Енергетска
постројења

В – С21
14.15          
15.15 Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)
(14.45 – 16.15)
В – С21
       

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе;  С11С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се реализују од 9. 11. 2020. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.

Изборни предмет I (Транспортни системи у индустрији/Конструисање помоћу рачунара II)
Изборни предмет II
(Основи мотора и возила/Енергетска постројења)

 

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – РЦМФ 
 ИНДУСТРИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
П – Л-ИМС
Изборни предмет II
В – РЦМФ 
Технологије обраде
производа
П – Л-ТОР 
9.15 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ИМС 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – РЦМФ 
ИНДУСТРИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
П – Л-ИМС 
Изборни предмет II
В – РЦМФ 
Технологије обраде
производа
П – Л-ТОР 
10.15 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ИМС 
 ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ПРОИЗВОДА
П – Л-ТОР
 Инжењерска статистика
В – РЦМФ
Изборни предмет II
В – РЦМФ 
Технологије обраде
производа
П – Л-ТОР 
11.15  Изборни предмет I
В – Л-ИМС
ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ПРОИЗВОДА
П – Л-ТОР 
 Инжењерска статистика
В – РЦМФ
 ИНЖЕЊЕРСКА СТАТИСТИКА
П – Л-ИМС
 Индустријски менаџмент
В – Л-ИМС
12.15 Изборни предмет I
В – Л-ИМС 
ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ПРОИЗВОДА
П – Л-ТОР 
  ИНЖЕЊЕРСКА СТАТИСТИКА
П – Л-ИМС 
Индустријски менаџмент
В – Л-ИМС 
13.15  Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)
(13.15 – 14.30)
В – С21
       
14.15        
 
15.15 Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)
(14.45 – 16.15)
В – С21
       

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 – сала на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се реализују од 9. 11. 2020. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.

Изборни предмет I (Процесна организација/Технологија организације индустријских система)
Изборни предмет II (Пројектовање помоћу рачунара II/Обновљиви извори енергије)

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15             Изборни предмет I
В – Л-ЕЕ   
ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – С21 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С21
9.15 Системи и уређаји заштите
В – С29
Изборни предмет I
В – Л-ЕЕ
ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – С21
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С21
10.15 Системи и уређаји заштите
В – С29 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ЕЕ 
ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ 
Изборни предмет II
В – С21 
Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиjе
В – С21 
11.15 СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ЕЕ
 Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. струje
В – РЦМФ
Изборни предмет II
В – С21
Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиjе
В – С21 
12.15 СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29 
  Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. струje
В – РЦМФ 
                                                                                                  
13.15 Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)
(13.15 – 14.30)
В – С21
       
14.15          
15.15 Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)
(14.45 – 16.15)
В – С21
       

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
РЦМФ
– Рачунарски центар Машинског факултета

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се реализују од 9. 11. 2020. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.

Изборни предмет I и Изборни предмет II (Микроклима и радна средина/ Индустријски објекти и урбанизација/Управљање отпадом/Информационе технологије)

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама