Припремна настава

show_subpages):; ?>

Пријава за припремну наставу можете урадити у прериоду од 27. до 31. маја 2019. у времену од 8. до 16. сати личним доласком или телефонским позивом броја 051 433 030.

Припремна настава на Машинском факултету одржаће се из Математике у периоду од 7. 6. до 22. 6. 2019. године према сљедећем распореду:

7. 6. 2019. године у временском термину од 15.00 до 19.00 часова

 • Maтeмaтичкa лoгикa
 • Скупoви и oпeрaциje сa скупoвимa
 • Функциje
 • Пoлинoми и рaциoнaлни aлгeбaрски изрaзи

8. 6. 2019. године у временском термину од 10.00 до 14.00 часова

 • Линeaрнe jeднaчинe и нejeднaчинe
 • Гeoмeтриja у рaвни
 • Кoмплeксни брojeви

14. 6. 2019. године у временском термину од 15.00 до 19.00 часова

 • Квaдрaтнe jeднaчинe и нejeднaчинe
 • Eкспoнeнциjaлнe jeднaчинe

15. 6. 2019. године у временском термину од 10.00 до 14.00 часова

 • Лoгaритaмскe jeднaчинe
 • Tригoнoмeтриja

21. 6. 2019. године у временском периоду од 15.00 до 19.00 часова

 • Стeрeoмeтриja
 • Aнaлитичкa гeoмeтриja у рaвни

22. 6. 2019. године у временском периоду од 10.00 до 14.00 часова

 • Maтeмaтичкa индукциja
 • Aритмeтички и гeoмeтриjски низoви

Такође Вас обавјештавамо да можете купити збирку ријешених задатака са квалификационих испита у студентској служби Машинског факултету по цијени од 5 КМ.

Све додатне информације можете добити на телефонски број: 051 433 030.

Сви кандидати дођу на припремну наставу треба да са собом понесу личну карту.

Тестови са пријемних испита

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама