Информатика
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 2П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Предмет има за циљ да оспособи студента да разумије основе информатике и информационих технологија хардвера и софтвера са основним нагласком на област база података.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно планирати употребу и експлоатисати неопходна знања из Информатике. Та знања су му неопходна у даљем раду као основ да би могао да користи разне информатичке и информационе технологије.

Садржај предмета

Историјат и трендови развоја информационих технологија, Информационе технологије као стратешки ресурс, Рачунарски системи. Подаци и информације, Компоненте и подсистеми рачунарског система, Хардвер, Модел рачунарског система. Фон Нојманов модел рачунарског система, Централна јединица рачунара. Процесор. Радна меморија, Архитектура рачунарских мрежа. Медији за пренос података, Системски софтвер. Оперативни системи. Помоћни и услужни програми, Интернет и електронско пословање. Интернет и његови сервиси, база података. Модели база података. Релационе базе података.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка, учење и самостална израдаприпремних и испитних задатака.

Литература
  1. Латиновић, Т.: Информатика, скрипта, Машински факултет, Бањалука, 2006.
  2. Латиновић, Т.: Пословна Информатика, Прометеј, Бања Лука, 2007.
Облици провјере знања

Два колоквијума се вреднују по 20 поена, присуство настави 5 поена, Семинарски рад 10 поена, а завршни испит до 45 поена. Завршни испит је писмени и усмени.

Активност на настави 5 бод. 1. Колоквијум 20 бод.
Семинарски рад 10 бод. 2. Колоквијум 20 бод.
Завршни испит 45 бод. Укупно 100 бод.

 

Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи

Материјали са предавања (први колоквијум)

Lekcija 1 Uvod u racunare

Lekcija 2 Hardver

Lekcija 3 Hardver

Lekcija 4 Periferije

Lekcija 5 Brojni sistem

Lekcija 6 Elementarna logicka kola

Материјали са предавања (други колоквијум)

Lekcija 7 Mreze i Internet

Lekcija 8 Excel 2007

Lekcija 8 Softver

Lekcija 9 Access

Lekcija 10 Power Point

Sve o accessu predavanja

Материјали са вјежби (први колоквијум)

1. vezbe

2. vezbe

3. vezbe

4. vezbe

Audi Br.4

blok-br2

dnevnik

pivot tabela

Ponuda za ljeto Br.10

Prodaja novina Br.8

Prodaja racunara Br.9

Racun za vodu Br.12

Skolski dnevnik Br.11

Материјали са вјежби (други колоквијум)

P6 ACCESS ZADACI

Adresar postavka

Baza_adresar_2016

Gradjevina_postavka

Baza_gradjevina_2016

Korak po korak Access

Postavka za akcijski upit

Аkcijski_upiti

Postavka zadatka za Bazu sa radnicima

Baza sa radnicima kompletna

 

Бинеарни калкулатор

Бинеарни калкулатор

Испитна питања

Ispitna pitanja - Informatika

Материјали за вјежбе 2014/15

1_sedmica_word

Uputstva_Excel_1_od_5

Excel_1_od_5

Excel 2_od_5

Excel_3_od_5 uradjen

Excel_4_od_5

Excel_5_od_5

Excel_2_od_5_uradjen

Excel_4_od_5_uradjen

Excel_5_od_5_uradjen

Korak po korak Access

Baza_tabele_upiti

MS_Access_2007_prirucnik

Baza sa radnicima kompletna

Adresar postavka

Baza_adresar

Primjer_zadatka_forme_gradjevina

Baza_gradjevina_2015

Access uputstva

Baza_kurs_postavka

Baza_kurs

Мали пројекти

Analiza sistema

Aplikacije

Bekapovanje

Bezbednost kompjutera i rizici

BP i privatnost

Copyright

digitalne slike

DLS sistem učenja

e_commerce

e_trgovina i e poslovanje

efekti automatizacije

email i IM servisi

expertni sistemi

Fajl sistemi

igre i ucenje

ime domena

Informacioni Sistemi u poslovanju

Interaktivne Web Stranice

Internet pretnje

izvor informacija

Kompjutrski kriminal

kreiranje web sajta firme

Mašinsko prevođenje

monitoring e_mejla

nabavka računarskog sistema

online kupovina

online servisi

P01_Razvoj računara 1

P01_Razvoj računara 2

P01_Razvoj računara 3

P01_Tehnologija i etika

Periferije

Portovi

prakticna baza podataka

pretraživanje Interneta

Projekat 06_tipovi računara

Ranjivost OS MS Vista

Razvoj programskih jezika

RFID tagovi

sabotaža softvera

sistem za podršku odlučivanju

Sistem za procesiranje transakcija

Skladištenje informacija

socijalne mreže

Spisak bonus projekata

šta ako

stono izdavaštvo

terminologija baza podataka

Učenje kroz igru

ulazni i izlazni uređaji

veštačka inteligencija

Virtuelna obuka

zaštita privatnosti

 

Материјали за вјежбе 2015/16

1 word sa uputstvom 2

Excel I dvocas uradjen masinstvo

Uputstva za Formatiranje Excel I dvocas

Excel_2_od_5_postavka

Excel_2_od_5_uradjen

Excel_3_od_5_postavka

Excel_3_od_5_uradjen

Excel_4_od_5_postavka

Excel_5_od_5_postavka

Excel_4_od_5_rjesenja

Excel_5_od_5_rjesenja

Baza_radnici_I_dio

 

Додатни материјал 2015/16

1. predavanje i vjezbe.ppt

2. predavanje i vjezbe.ppt

Bulova algebra

Karnoove mape

MS Access II

Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама