Енглески језик I – почетни
Статус Семестар Број часова ECTS
Факултативни 1 0П + 2В 0
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти савладају основним језичким вјештинама укључујући писање, читање, основе граматике енглеског језика те комуникације.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да успјешно прати садржај наставе из енглеског језика у наредним семестрима. Стећи ће основне језичке способности везане за граматичке структуре, усмену и писмену комуникацију која одговара почетном нивоу знања страног језика.

Садржај предмета

Introducing yourself, introducing someone, checking information. Exchanging personal information. Saying hello and goodbye. Wh-questions and statements with be. Questions: what, where, who and how. Yes/no questions and short answers with be. Subject pronouns. Possessive adjective. Linked sounds. Describing work and school. Asking for and giving opinions. Describing daily schedules. Simple present Wh-questions and statements. Question: when. Time expressions: at, in, on, around, early, late, until, before and after. Syllable stress. Writing a biography of a classmate. Talking about prices. Giving opinions. Discussing preferences. Making comparisons. Buying and selling things. Demonstratives: this, that, these, those; one and ones. Questions: how much and which. Comparisons with adjectives. Sentence stress. Talking about likes and dislikes. Giving opinions. Making invitations and excuses. Yes/no and Wh-questions with do. Question: what kind. Object pronouns. Modal verb would; verb+to+verb. Intonation in questions. Talking about families and family members. Exchanging information about the present. Describing family life. Present continuous yes/no and Wh-questions, statements and short answers. Quantifiers: all, nearly all, most, many, a lot of, some, not many, a few and few. Pronoun: no one. Intonation in statements. Writing an e-mail about family. Asking about and describing routines and exercises. Talking about frequency. Discussing sports and athletes. Talking about abilities. Adverbs of frequency: always, usually, often, sometimes, almost, never. Intonation with direct address. Talking about past events. Talking about vacations. Simple past with regular and irregular verbs; past of be. Reduction of did you. Writing a postcard.

Методе наставе и савладавања градива

Вјежбе (бројне методе и технике везане за ELT); групни, тимски и индивидуални рад, консултације.

Литература

1. Richards, C. Ј. with Hull, J. and Proctor, S.: Interchange 1 Third Edition, Cambridge University Press, 2005.
2. Raymond, M.: Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 2007.

Облици провјере знања

Предмет је факултативан. Студенти полажу два теста и два диктата.

Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама