Електроника
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 3П + В1 7
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

У оквиру овог предмета студенти се упознају са могућностима које су од користи у потпунијем сагладавању комплексних техничких проблема који укључују сегменте електронике и стичу знања неопходна за тимски рад при рјешавању таквих проблема.

Исход учења
Садржај предмета

Материјали у Електроници, Полупроводничка диода, биполарни транзистор и мосфет, основне карактеристике и улога, Аналогно и дигитално представљање сигнала, Основне карактеристике дигиталних сигнала, Карактеристике идеалних логичких кола, Комбинационе мреже (кодер, декодер,
конвертор кода, мултиплексер, индикаторске мреже), Секвенцијалне мреже, секвенцијални аутомати, Меморисјки елементи (лечеви и флип-флопови), полупроводничке меморије и регистри, Бројачи, Аритметичка кола, Карактеристике реалних дигиталних кола.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске вјежбе, лабораторијске вјежбе, домаћи задаци и консултације са наставником и сарадником.

Литература
  1. Тешић, Ц.: Основе електротехнике, Гроскњига, Београд, 1994.
  2. Живанов, М.: Електроника, компоненте и појачавачка кола,  Фaкултeт тeхничких нaукa, Нови Сад, 2001.
Облици провјере знања

Колоквијуми, присутност настави, семинарски рад и завршни испит.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 10 бод.
Активност на настави   Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 45 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама