Носивост цилиндричних зупчаника

show_subpages):; ?>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов: НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАНИКА – лом, питинг, микропитинг, зарибавање

Тип: Универзитетски уџбеник
Аутори: Милосав Ђурђевић и Александар Милтеновић

Резиме:
Било као самостални производи или као компоненте или подсистеми комплексних производа, преносници снаге су саставни делови већине индустријских производа. Трендови развоја механичких преносника у данашњим условима су следећи:

 • Развој и даље усавршавање конструкционих решења уз примену савремених материјала, пре свега у циљу повећања ефикасности, смањења буке и вибрација и смањења тежине преносника.
 • Побољшање производа и процеса у циљу повећања енергетске ефикасности, бољег коришћења расположивих ресурса и смањења трошкова израде преносника.
 • Интензивна примена електронике и софтвера, другим речима мехатронике у циљу обезбеђења испуњења задате функције у сложеним експлоатационим условима.

Зупчасти преносници представљају најважније и најчешће коришћене механичке преноснике, јер од укупно пренесене механичке енергије, 85% оствари се управо зупчастим преносницима. Носивост зупчаника игра доминантну улогу код прорачуна и конструкционог извођења ових преносника.
Целокупна материја у овој књизи изложена је у пет поглавља: 1. Увод, 2. Геометрија зупчаника, 3. Израда и контрола цилиндричних еволвентних зупчаника, 4. Оптерећење зупчаника и критеријуми прорачуна, 5. Прорачун носивости зупчаника.
Основна намера аутора је да материју тако изложе, да буде оријентисана на брзо решавање практичних проблема прорачуна и конструкционог извођења, а да теоријске основе буду изложене у мери доброг разумевања изложене материје.
Прорачун носивости зупчаника усаглашен је са најновијим ISO-EN и DIN стандардима као и VDI-препорукама који су изашли до краја 2011.
године. Књига „Носивост цилиндричних зупчаника“ представља ширу литературу из ове области где су на систематичан и свеобухватан начин изложени теорија и прорачун носивости цилиндричних еволвентних зупчаника у односу на лом зупца у подножју, пиринг, микропитинг и зарибавање. Изложена материја базирана је на литературним подацима и резултатима сопствених истраживања аутора. Намењена је студентима факултета и виших школа као и ширем кругу стручњака у овој области.

Садржај:
1. Увод
2. Геометрија зупчаника
3. Израда и контрола цилиндричних еволвентних зупчаника
4. Оптерећење зупчаника и критеријуми прорачуна
5. Прорачун носивости зупчаника
6. Литература

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама