Енергетске машине

show_subpages):; ?>
  Наслов: Енергетске машине – Парне турбине
Тип: Универзитетска монографија
Аутори: Драгомир Миличић и Здравко Миловановић

Садржај:

ИНДЕКС СЛИКА И ИЛУСТРАЦИЈА
ИНДЕКС ТАБЕЛА
ПРЕДГОВОР
СПИСАК ОЗНАКА

Поглавље 1: УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Поглавље 2: ТЕРМОДИНАМИЧКЕ И СТРУЈНЕ ОСНОВЕ
Поглавље 3: ПРОЦЕСИ У СТУПЊУ ПАРНЕ ТУРБИНЕ
Поглавље 4: ВИШЕСТЕПЕНЕ ПАРНЕ ТУРБИНЕ
Поглавље 5: ПРОМЈЕНЉИВИ РЕЖИМИ РАДА, РЕГУЛАЦИЈА И ЗАШТИТА ПАРНИХ ТУРБИНА
Поглавље 6: ОСНОВНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПАРНИХ ТУРБИНА
Поглавље 7: ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ПАРНИХ ТУРБИНА
Поглавље 8: ПРИМЈЕНА РАЧУНАЛА У РАЗВОЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И КОНСТРУКЦИЈИ ПАРНИХ ТУРБИНА
Поглавље 9: ЛИТЕРАТУРА

ИНДЕКС ПОЈМОВА И ИМЕНА
РЕЗИМЕ

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама