Издавачка дјелатност

show_subpages):; ?>

[1993] – КОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНИХ ПРИБОРА – Славко Зрнић
[1998] – КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА ЗА ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ – Славко Зрнић
[2000] – ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – Стеван Веиновић, Радивоје Пешић, Снежана Петковић
[2001] – ИНДУСТРИЈСКИ РОБОТИ – Мирослав Рогић
[2002] – АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА – Вид Јовишевић
[2003] – ОПТИМИЗАЦИЈА ПОУЗДАНОСТИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА – Здравко Миловановић
[2003] – ЦЕРТИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ – Орлин Николов, Вид Јовишевић, Мирослав Бобрек
[2005] – МАШИНЕ АЛАТКЕ 1 – Славко Зрнић
[2005] – СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ИЗВОЗНО ОРЈЕНТИСАНА ПРЕДУЗЕЋА – Вид Јовишевић, Мирослав Бобрек, Радослав Грујић
[2005] – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА – Вид Јовишевић
[2006] – ГEOMETРИJСКO MOДEЛИРAЊE – Симо Јокановић
[2007] – ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА (VISUAL BASIC) – Тихомир Латиновић
[2007] – ОДРЖАВАЊЕ И ПОУЗДАНОСТ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА – Љубиша Папић и Здравко Миловановић
[2008] – МОТОРНА ВОЗИЛА И МОТОРИ – ОПРЕМА – Радивоје Пешић, Снежана Петковиц, Стеван Веиновић
[2009] – СИНТЕЗА ЛИНЕАРНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА – Михајло Ј. Стојчић
[2010] – ОБРАДА МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ – теорија, моделирање и симулација, Гордана Глобочки-Лакић
[2010] – ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Парне турбине – Драгомир Миличић и Здравко Миловановић
[2010] – ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Термодинамичке и струјне основе топлотних турбомашина – Здравко Миловановић
[2010] – СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА – Вид Јовишевић, Стево Боројевић
[2010] – НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА – Живко Бабић
[2011] – МОНТАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – Вид Јовишевић, Стево Боројевић
[2011] – ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – Технолошки системи, пројектовање и изградња, експлоатација и одржавање – Здравко Миловановић
[2011] – ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – Теоретске основе – Здравко Миловановић
[2012] – ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Парне турбине за когенерацијску производњу енергије – Здравко Миловановић и Драгомир Миличић
[2012] – НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАНИКА – лом, питинг, микропитинг, зарибавање – Милосав Ђурђевић, Александар Милтеновић

 

УЉНА ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

Аутори:
Дарко Кнежевић
Драган Шешлија
Александар Милашиновић
Саша Лалош


Година издања: 2018.

CAD/CAM СИСТЕМИ

Аутори:
Симо Јокановић
Ђорђе Чича


Година издања: 2018.

УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У СИСТЕМУ КВАЛИТЕТА

Аутори:
Мирослав Бобрек и
Милан Ивановић


Година издања: 2017.

КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА КЛИПНОГ МЕХАНИЗМА

Аутори:
Александар Милашиновић,
Дарко Кнежевић и
Здравко Миловановић


Година издања: 2017.

ЗБИРКА РИЈЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
са теоријским основама и примјеном MATLAB-а

Аутори:
Михајло Ј. Стојчић,
Властимир Николић и
Бојана М. Стојчић


Година издања: 2017.

ЗАВАРИВАЊЕ

Аутор:
Драгослав Добраш


Година издања: 2016.

 

ПРОГРАМИРАЊЕ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА АЛАТКИ

Аутор:
Ђорђе Чича


Година издања: 2016.

МОТОРНА ВОЗИЛА

Аутор:
Александар Милашиновић


Година издања: 2016.

УЉНА ХИДРАУЛИКА

Аутори:
Владимир Савић,
Дарко Кнежевић и
Саша Лалош


Година издања: 2016.

CAD SISTEM SolidWorks

Аутори:
Симо Јокановић
Бранислав Средановић


Година издања: 2016.

МЕХАТРОНИКА
Пнеуматско управљање

Аутор:
Михајло Ј. СтојчићГодина издања: 2016.

МАШИНЕ АЛАТКЕ

Аутор:
Ђорђе Чича


Година издања: 2016.

 

АЛАТИ И ПРИБОРИ У ОБРАДИ РЕЗАЊЕМ

Аутори:
Гордана Глобочки-Лакић
Бранислав Средановић


Година издања: 2016.

ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ

Аутори:
Зорана Танасић,
Горан Јањић и
Мирослав Бобрек


Година издања: 2016.

ПРОГРАМИРАЊЕ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА АЛАТКИ

Аутори:
Ђорђе Чича и
Симо Јокановић


Година издања: 2015.

 

ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА ДЕФОРМИСАЊЕ

Аутори:
Остоја Милетић и
Младен Тодић


Година издања: 2015.

ФЛУИД КАО КОМПОНЕНТА ХИДРАУЛИЦНОГ И ТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА

Аутори:
Владимир Савић,
Дарко Кнежевић,
Омер Ковач и
Вито Тич


Година издања: 2015.

ХЛАДЊАЧЕ

Аутор:
Гордана Тица


Година издања: 2015.

METAL CUTTING – THEORY AND APPLICATIONS

Аутори:
Гордана Глобочки-Лакић,
Даворин Крамар и
Јанез Копач


Година издања: 2015.

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I

Аутор:
Страин И. Посављак


Година издања: 2014.

БИОМАТЕРИЈАЛИ

Аутор:
Ранко Г. Зрилић


Година издања: 2014.

ГРИЈАЊЕ И СИСТЕМИ ГРИЈАЊА

Аутор:
Перо Петровић


Година издања: 2013.

НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАНИКА
Лом, питинг, микропитинг, зарибавање

Аутори:
Милосав Ђурђевић и
Александар Милтеновић


Година издања: 2012.

 

ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ
Парне турбине за когенерацијску производњу енергије

Аутори:
Здравко Миловановић и
Драгомир Миличић


Година издања: 2012.

СТАБИЛНОСТ ЕЛАСТО-ПЛАСТИЧНИХ СИСТЕМА

Аутори:
Остоја Милетић и
Младен Тодић


Година издања: 2012.

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА


Аутори:
Раденко Зрилић и
Стево Боројевић


Година издања: 2011.

 

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА Теоретске основе

Аутор:
Здравко Миловановић


Година издања: 2011.

 

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
Технолошки системи, пројектовање и изградња, експлоатација и одржавање

Аутор:
Здравко Миловановић


Година издања: 2011.

 

МОНТАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Аутори:
Вид Јовишевић и
Стево Боројевић


Година издања: 2011.

40 ГОДИНА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Монографија

 

Година издања: 2011.

 

ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ Термодинамичке и струјне основе топлотних турбомашина

Аутор:
Здравко Миловановић


Година издања: 2010.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА
И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА

Аутори:
Вид Јовишевић и
Стево Боројевић

Година издања: 2010.

ОБРАДА МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ Tеорија, моделирање и симулација

Аутор:
Гордана Глобочки-Лакић


Година издања: 2010.

ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ
Парне турбине

Аутори:
Драгомир Миличић и
Здравко Миловановић


Година издања: 2010.

 

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА


Аутор:
Живко Бабић


Година издања: 2010.

МЕХАНИКА ФЛУИДА

Аутори:
Дарко Кнежевић и
Александар Милашиновић


Година издања: 2010.

 

СИНТЕЗА ЛИНЕАРНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

Аутор:
Михајло Ј. Стојчић


Година издања: 2009.

 

МОТОРНА ВОЗИЛА И МОТОРИ – ОПРЕМА

Аутори:
Радивоје Пешић,
Снежана Петковић и
Стеван Веиновић


Година издања: 2008.

 

ОДРЖАВАЊЕ И ПОУЗДАНОСТ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА

Аутори:
Љубиша Папић и
Здравко Миловановић


Година издања: 2007.

 

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА (VISUAL BASIC)

Аутор:
Тихомир Латиновић


Година издања: 2007.

 

ГEOMETРИJСКO MOДEЛИРAЊE

Аутор:
Симо Јокановић

Година издања: 2006.

 

СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ИЗВОЗНО ОРЈЕНТИСАНА ПРЕДУЗЕЋА

Аутори:
Вид Јовишевић,
Мирослав Бобрек и
Радослав Грујић

Година издања: 2005.

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

Аутор:
Вид Јовишевић

Година издања: 2005.

 

МАШИНЕ АЛАТКЕ 1

Аутор:
Славко Зрнић

Година издања: 2005.

НОСЕЋА СТРУКТУРА МАШИНА И УРЕЂАЈА

Аутори:
Остоја Милетић
Младен Тодић

Година издања: 2004.

 

ЦЕРТИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ

Аутори:
Орлин Николов,
Вид Јовишевић и
Мирослав Бобрек

Година издања: 2003.

  ОПТИМИЗАЦИЈА ПОУЗДАНОСТИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА

Аутор:
Здравко Миловановић

Година издања: 2003.

 

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

Аутор:
Вид Јовишевић

Година издања: 2002.

  ИНДУСТРИЈСКИ РОБОТИ

Аутор:
Мирослав Рогић

Година издања: 2001.

 

ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Аутори:
Стеван Веиновић,
Радивоје Пешић и
Снежана Петковић

Година издања: 2000.

 

КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА ЗА ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ

Аутор:
Славко Зрнић

Година издања: 1998.

 

КОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНИХ ПРИБОРА

Аутор:
Славко Зрнић

Година издања: 1993.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама