Упис у школску 2017/18. – први циклус

Упис у прву годину

Ранг листа кандидата за упис у I годину првог циклус студија у академској 2017/2018. години у другом уписном року

На основу Одлуке декана Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, а према условима конкурса за упис студената у прву годину првог циклуса студија у другом уписном року на Факултету у академској 2017/2018. години, комисија за упис у саставу: проф. др Зорана Танасић, предсједник, проф. др Даниел Романо, члан, Жељана Ђурић, члан, на сједници одржаној 6. септембра 2017. године, донијела је

Одлуку о утврђивању ранг листе кандидата за упис редовних студената у I годину првог циклуса студија у другом уписном року на Машинском факултету у Бањој Луци у академској 2017/2018. години
Ранг листу кандидата по студијским програмима можете погледати:

Производно машинство

Енергетско и саобраћајно машинство

Мехатрника

Индустријско инжењерство

Заштита на раду

Упис у прву гoдину студиja ћe сe вршити oд 11. дo 15. септембра 2017. гoдинe oд 8 дo 16 чaсoвa.
Зa упис je нeoпхoднo дoстaвити Студeнтскoj служби сљeдeћу дoкумeнтaциjу:

Двиje фотографије, потребно је да буду као за лична документа (50x60);
Уписни, приjaвни лист и индeкс дoбићете у Студeнтскoj служби;
Љeкaрскo увjeрeњe сa мишљeњeм психoлoгa;
Увјерење о држављанству (уколико нисте доставили приликом пријаве на конкурс);
Дoкaз o уплaти шкoлaринe, сeмeстрa и уписнoг мaтeриjaлa. Инструкције за плаћање ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби.

 

 

 

Пријемни испит за упис у прву годину студија - други уписни рок

Пријемни испит за упис у прву годину студија на Машинском факултету биће организован у понедјељак, 4. септембра 2017. године са почетком у 9.00 сати. На пријемном испиту сте обавезни посједовати важећи идентификациони документ (лична карта, пасош). Можете користити само калкулатор. Списак кандидата и мјесто одржавања пријемног испита можете погледати овдје.

 

 

 

Упис у прву гoдину студиja ћe сe вршити oд 3. дo 7. јула 2017. гoдинe oд 8 дo 16 чaсoвa.
Зa упис je нeoпхoднo дoстaвити Студeнтскoj служби сљeдeћу дoкумeнтaциjу:

 • Двиje фотографије, потребно је да буду као за лична документа (50×60);
 • Уписни, приjaвни лист и индeкс дoбићете у Студeнтскoj служби;
 • Љeкaрскo увjeрeњe сa мишљeњeм психoлoгa;
 • Увјерење о држављанству (уколико нисте доставили приликом пријаве на конкурс);
 • Дoкaз o уплaти шкoлaринe, сeмeстрa и уписнoг мaтeриjaлa. Инструкције за плаћање ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби.

 

Ранг листу кандидата по студијским програмима

Производно машинство

Енергетско и саобраћајно машинство

Мехатрника

Индустријско инжењерство

Заштита на раду

 

Пријемни испит првог уписног рока у прву годину у академској 2017/2018. години

Списак кандидата и распоред полагања пријемног испита у пондјељак 26. јуни 2017. године у 9.00 сати

Амфитеатар
Сала 11
Сала 19

 

Конкурс за упис у прву годину првог циклуса студија 2017/18.

Текст конкурса можете погледати овдје.

Први уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 19. 6. 2017. а завршава 23. 6. 2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан од 8.00 до 16.00 часова);
 • полагање пријемног испита обавиће се 26. 6. 2017. са почетком у 9.00 часова у Амфитетатру Машинског факултета;
 • објављивање резултата конкурса је 28. 6. 2017. године до 14.00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 3. 7. 2017. године, а завршава се 7. 7. 2017. године.

 

Припремна настава

Тестови са пријемних испита

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама