Индустријскo инжењерство и менаџмент

show_subpages):; ?>

Студиј Индустријског инжењерства и менаџмента појавио се почетком XX вијека у САД, а данас се изводи у преко 70 држава свијета. Истраживања у нашем окружењу показују да око 70% запослених машинских инжењера ради на пословима из ове области, и да је реално очекивати да ће се потребе привреде за овим знањима и овим профилом стручњака вишеструко повећати. Као резултат исказаних потреба пословних система за овим профилом инжењера, на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци основан је 2007. године студијски програм ''Индустријско инжењерство и менаџмент''. Студијски програм је мултидисциплинаран и припада научним пољима машинства, индустријског инжењерства, организационих наука, економије и информатике.

Студијски програм Индустријско инжењерство и менаџмент образује инжењере за развој, анализу и оптимизацију процеса и система у организацијама са циљем побољшања њихове ефективности и ефикасности. Студиј наглашава примјену напредних информационих технологија кроз симулацију и моделирање производа и производних процеса, сложених логистичких система и процеса управљања. Током студија на овом студијском програму студенти се оспособљавају за кориштење најсавременијих метода и техника у области индустријског инжењерства и менаџмента, а које се примјењују у савременим европским и свјетским тржишно орјентисаним предузећима и привредама.

Инжењери овог профила стичу знања која им омогућују да из више перспектива сагледају сложене процесе и системе при рјешавању одређених проблема. Док већина инжењерских дисциплина примењује знање и вештине у појединачним областима, индустријско инжењерство је применљиво у свакој привредној дјелатности.

Предвиђена су три циклуса студија по моделу 3+2+3.

По завршетку основних академских студија у трајању од три године (6 семестара) стиче се звање Дипломирани инжењер машинства са 180 ECTS бодова.

По завршетку дипломских студија у трајању од двије године (4 семестра) стиче се звање Мастер машинства – Мастер (MSc.) са укупно 300 ECTS бодова.

По завршетку докторских студија у трајању од три године (6 семестара) стиче се звање Доктор наука – Машинско инжењерство (PhD.) са укупно 480 ECTS бодова.

У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се и назив одређеног студијског програма.

 

Наставни план и програм првог циклуса студија Индустријског инжењерства и менаџмента
Наставни план првог циклуса студија Индустријског инжењерства и менаџмента
Наставни план и програм другог циклуса студија Индустријског инжењерства и менаџмента
Наставни план другог циклуса студија Индустријског инжењерства и менаџмента

Презентација студијског програма Индустријско инжењерство и менаџмент

 

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама