Студијски програми

show_subpages):; ?>

Школске 2007/08. године на нашем Факултету почело је студирање прве генерације по, у свијету опште прихваћеном, болоњском процесу. Тиме се постиже усаглашеност наставних планова и програма нашег факултета са свим европским факултетима. Овај начин студирања карактерише континуирано учење и провјера знања, једносеместрални испити, те (поред обавезних) могућност избора предмета које студенти желе да уче и полажу. У наставку дајемо појашњења неких појмова из болоњске декларације:

ECTЅ (European Credit Transfer System) је јединствен систем бодова који се додјељују појединим курсевима (као и другим облицима савладавања програма студија). ECTЅ обезбјеђује транспарентност и олакшава признавање (дијела) студија обављених на некој другој високошколској установи и неопходан је предуслов мобилности.

BACHELOR звања представљају високообразовне квалификације које квантитативно одговарају 180-240 (ECTЅ ) бодова, што одговара трогодишњим или четверогодишњим редовним студијима. На нашем Факултету ове студије трају три године (180 ECTЅ бодова).

MASTER звање представља другостепену високообразовну квалификацију. Приступ Мастер програму обично захтјева комплетирање Bachelor програма на признатој високообразовној установи. Звање Мастер додјељује се студентима који су демонстрирали знање које се надовезује на оно из првог циклуса, значајно га проширује и установљава основу или прилику за развој и примјену оригиналних идеја (обично кроз истраживање). На нашем Факултету ове студије трају 5 година (300 ECTЅ бодова)

DIPLOMA SUPPLEMENT (додатак дипломи) је документ који се издаје заједно са дипломом, садржи списак положених испита и њихову ECTЅ вриједност, те друге одредбе које нису наведене у дипломи, а важне су за разумијевање програма завршеног студија. Додатак дипломи приказује објективне податке и омогућује међународну транспарентност и упоредивост диплома.

На Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци студије су организоване кроз пет студијских програма:

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама