Самовредновање 2016/17

show_subpages):; ?>

Извјештај о самовредновању студијског програма Производно машинство, 2017. година

 

Документи

Д1 План унапређења система обезбјеђења квалитета за студијски програм ПМ
Д2 Одлука ННВ о усвајању приједлога мјера за побољшање студијског програма ПМ
Д3 Дозвола за извођење студијског програма ПМ – 240 ЕЦТС
Д4 Рјешење о испуњавању услова за извођење иновираног студијског програма ПМ – 240 ЕЦТС
Д5 Одлука ННВ Машинског факултета о именовању Комисије за израду Елабората ПМ
Д6 Приједлог одлуке ННВ Машинског факултета о усвајању Елабората
Д7 Одлука ННВ Машинског факултет о именовању Радног тима за израду самоевалуционог извјештаја
Д8 Одлука ННВ о проширењу Радног тима за израду самоевалуционог извјештаја
Д9 Одлука о усвајању извјештаја о самовредновању СППМ
Д10 Одлука ННВ о конституисању ННВ Машинског факултета 2017-2018
Д11 Пролазност студената 2015-2016 – Производно машинство
Д12 Списак фирми са којима је МФ потписао споразуме о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи
Д13 Примјер спoрaзумa о пословно-стручној сарадњи за реализацију студентске праксе
Д14 Ревидирани показатељи квалитета
Д15 Дијаграм процеса развоја и побољшања студијских програма
Д16 Проф. Јокановић, именовање за гостујућег професора, МФ Краљево
Д17 Гостујућа предавања проф. Глобочки-Лакић
Д18 Agreement Sofia Bulgaria
Д19 Memorandum Cluj Napoca Romania
Д20 Уговор Билатерала Глобочки-Лакић1
Д21 Уговор Билатерала Глобочки-Лакић 2
Д22 Уговор Билатерала Глобочки-Лакић 3
Д23 Уговор Билатерала Танасић
Д24 Уговор Билатерала Јањић

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама