Распоред предавања за трећу годину

СЕМЕСТАР VI (од 24. 2. 2020. до 5. 6. 2020. године)

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 МАШИНЕ АЛАТКЕ
П – Л-ТОР 
 Машине алатке
П – Л-ТОР
Алати и прибори
В – Л-ТОР
МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

Алати за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП 

9.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ
П – Л-ТОР

Машине алатке
П – Л-ТОР
Алати и прибори
В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

Алати за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП 
10.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ
П – Л-ТОР

АУТОМАТИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ
П – Л-МР
АЛАТИ И ПРИБОРИ
П – Л-ТОР
МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
??. 2. 2020.

11.15 ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ
АУТОМАТИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ
П – Л-МР
АЛАТИ И ПРИБОРИ
П – Л-ТОР
Машине за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП
АЛАТИ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
??. 2. 2020.
12.15 ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ
Заваривање и
термичка обрада
В – Л-МЗ
 

Машине за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП

 
13.15 ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ

Заваривање и
термичка обрада
В – Л-МЗ

Аутоматизација
производње
П – Л-МР

Технички енглeски
jeзик II
В – С21

ПРОИЗВОДНА
МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – С19

14.15     Аутоматизација
производње
П – Л-МР
Технички енглeски
jeзик II
В – С21
ПРОИЗВОДНА
МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – С19 
15.15      Заваривање и
термичка обрада
В – Л-МЗ
  Производна мјерна
техника
П – Л-МТ 
16.15      Заваривање и
термичка обрада
В – Л-МЗ
  Производна мјерна
техника
П – Л-МТ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 МЈЕРЕЊА У
ЕНЕРГЕТИЦИ
П – С11

ГРИЈАЊЕ
П – С11 (ТТ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – С29 (ХиТЕ)
 Расхладна постројења
В – C21 (ТТ)
ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С29 (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*
П – Л-МВ (СМ)
9.15 МЈЕРЕЊА У
ЕНЕРГЕТИЦИ
П – С11

ГРИЈАЊЕ
П – С11 (ТТ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – С29 (ХиТЕ)
 Расхладна постројења
В – C21 (ТТ) 
ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П– С29 (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*
П – Л-МВ (СМ)
10.15 МЈЕРЕЊА У
ЕНЕРГЕТИЦИ
П – С11
Гријање
В – С11 (ТТ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)
РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – С29 (ХиТЕ)

 


Транспорт цијевима
В – Л-ХП (ТТ)
Изборни предмет 3 (СМ)*
В – Л-МВ (СМ)
Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)
11.15 Мјерења у енергетици
В – Г1 - Л-МТ
Гријање
В – С11 (ТТ)
Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)

Технологија одржавања мотора и возила
В – Л-МВ (СМ)

 

Транспорт цијевима
В – Л-ХП (ТТ)
Изборни предмет 3 (СМ)*
В – Л-МВ (СМ)

Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

12.15 Мјерења у енергетици
В – Г1 - Л-МТ
Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)

Технологија одржавања мотора и возила
В – Л-МВ (СМ) 

 

 
13.15  Мјерења у енергетици
В – Г2 - Л-МТ
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ТУРБОМАШИНА
П – Л-ЕЕ
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ)
 
 Технички енглeски jeзик II
В – С21

 
14.15 Мјерења у енергетици
В – Г2 - Л-МТ
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ТУРБОМАШИНА
П – Л-ЕЕ

 ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

Технички енглeски jeзик II
В – С21 
 
15.15   ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ТУРБОМАШИНА
П – Л-ЕЕ

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

   
16.15   Основи теорије турбомашина
В – Л-ЕЕ

Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

   
17.15   Основи теорије турбомашина
В – Л-ЕЕ

Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

   

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

*Изборни предмет 3 (СМ) – Моторна возила II / Основи транспортне технике / Основи организације и економике

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду. 

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15
АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – С21
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – С21
СКЛАДИШНА ТЕХНИКА И ЛОГИСТИКА
П – Л-МР
УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА
ТЕХНИКА
П – С29

 
 ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО
ПРОГРАМИРАЊЕ
П – С21
9.15 АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – С21
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – С21
СКЛАДИШНА ТЕХНИКА И ЛОГИСТИКА
П – Л-МР
УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА
ТЕХНИКА
П – С29
 

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО
ПРОГРАМИРАЊЕ
П – С21

10.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – С21
Складишна техника и логистика
В – Л-МР
Управљачка и комуникациона техника
В – Л-МР
АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I
П – С21
ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО
ПРОГРАМИРАЊЕ
П – С21
11.15 Хидраулика и пнеуматика
В – С21
Актуатори и сензори
В – С21
Складишна техника и логистика
В – Л-МР
Управљачка и комуникациона техника
В – Л-МР
АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I
П – С21
Објектно оријентисано програмирање
В – С21
12.15 Хидраулика и пнеуматика
В – С21
Актуатори и сензори
В – С21
   АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I
П – С21
Објектно оријентисано програмирање
В – С21 
13.15       Технички енглeски jeзик II
В – С21
 
14.15       Технички енглeски jeзик II
В – С21
 
15.15          
16.15          
17.15       Аутоматско
управљање I

В – Л-АМ
 
18.15       Аутоматско
управљање I

В – Л-АМ
 

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе;  С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

 

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15          
9.15          
10.15          
11.15          
12.15          
13.15          
14.15        
 

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 – сала на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

 

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15                                                                                                                    
9.15

 

       
10.15          
11.15          
12.15                                                                                                         
13.15          
14.15          

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МТ
– Лабораторија за мјерну технику

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама