Распоред предавања за четврту годину

show_subpages):; ?>

СЕМЕСТАР VII (од 2. 11. 2020. до 30. 1. 2021. године)                                                                                                                  Посљедња измјена: 2. 11. 2020.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15     ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – С21
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-ТОР

Пројектовање
технолошких процеса
В – Л-ТОР

9.15

ПРОИЗВОДЊА ПОДРЖАНА
РАЧУНАРОМ
П – РЦМФ

  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – С21

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-ТОР

Пројектовање
технолошких процеса
В – Л-ТОР
10.15

ПРОИЗВОДЊА ПОДРЖАНА
РАЧУНАРОМ
П – РЦМФ

 

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-ТОР

 

11.15 ПРОИЗВОДЊА ПОДРЖАНА
РАЧУНАРОМ
П – РЦМФ
  Изборни предмет I
В – Л-ХП

 ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ РАДУ
П – МФС

 
12.15     Изборни предмет I
В – Л-ХП 

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ РАДУ
П – МФС

 
13.15  Производња подржана
рачунаром
В – РЦМФ

 ИНФОРМАЦИОНЕ-
КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
П – С19

 

 

 
14.15 Производња подржана
рачунаром
В – РЦМФ
  ИНФОРМАЦИОНЕ-
КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
П – С19
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
 Експерти у тимском раду
В – МФС
 
15.15   Информационе-
комуникационе технологије
В – РЦМФ 
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
Експерти у тимском раду
В – МФС 
 
16.15    Информационе-
комуникационе технологије
В – РЦМФ
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
   
17.15   Елементи система
аутоматског управљања
В – Л-АМ
     
18.15   Елементи система
аутоматског управљања
В – Л-АМ
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
МФС – Мултуфункционална сала

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се реализују од 9. 11. 2020. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.

Изборни предмет I (Хидраулика и пнеуматика /Дијагностика и одржавање);
Изборни предмет II ((PLM системи/Информационо-комуникационе технологије/Експерти у тиском раду)Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)
П – Л-МВ

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I (ХиТЕ)
П – МФС

 ПУМПЕ КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П – Л-ЕЕ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)
П – Л-ЕЕ 
 
9.15 КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)
П – Л-МВ

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I (ХиТЕ)
П – МФС

ПУМПЕ КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П – Л-ЕЕ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)
П – Л-ЕЕ
Пројектовање термоенергетских
постројења (ХиТЕ)
В – Л-ЕЕ
10.15 КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)
П – Л-МВ
СИСТЕМИ ГРИЈАЊА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I (ХиТЕ)
П – МФС
ПУМПЕ КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П – Л-ЕЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)
П – Л-ЕЕ


Пројектовање термоенергетских
постројења (ХиТЕ)
В – Л-ЕЕ
11.15 Климатизација
В – Л-ЕЕ
Изборни предмет (СМ)
В – Л-МВ
Системи гријања
В – Л-ЕЕ
Изборни предмет I (ХиТЕ)
В – С11

Пумпе, компресори и
вентилатори
В – Л-ЕЕ

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ
П – МФС

 
12.15 Климатизација
В – Л-ЕЕ
Изборни предмет (СМ)
В – Л-МВ
Системи гријања
В – Л-ЕЕ
Изборни предмет I (ХиТЕ)
В – С11

Пумпе, компресори и
вентилатори
В – Л-ЕЕ

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ РАДУ
П – МФС

 
13.15          
14.15    

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – С11

Експерти у тимском раду
В – МФС
 
15.15    

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – С11

 Експерти у тимском раду
В – МФС
 
16.15  
  ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – С11
   
17.15   Елементи система
аутоматског управљања
В –Л-АМ 
     
18.15   Елементи система
аутоматског управљања
В –Л-АМ 
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
МФС – Мултуфункционална сала

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се реализују од 9. 11. 2020. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.

Мехатроника мотора и возила (СМ) – термини за одржавање наставе биће накнадно објављени
Изборни предмет (СМ) – (Мотори СУС II/Екологија и возила)

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   Обрадни системи
В – Л-ТОР 
 
 
 
9.15 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – Л-ТОР (Л-ХП)
Обрадни системи
В – Л-ТОР
РОБОРИКА
П – Л-МР
NC-ПРОГРАМИРАЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА
П – С21

Програмабилни логички
контролери
П – Л-МР

10.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – Л-ТОР (Л-ХП)

ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ
П – Л-МР
РОБОРИКА
П – Л-МР
NC-ПРОГРАМИРАЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА
П – С21
Програмабилни логички
контролери
П – Л-МР
11.15 Изборни предмет II
В – Л-ТОР (Л-ХП)
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ
П – Л-МР
РОБОРИКА
П – Л-МР 
ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ
П – МФС
NC-програмирање и
флексибилна
аутоматизација
В – Л-ТОР
12.15 Изборни предмет II
В – Л-ТОР (Л-ХП)
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ
П – Л-МР 
 Роботика
В – Л-МР
ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ
П – МФС
 NC-програмирање и
флексибилна
аутоматизација
В – Л-ТОР
13.15     Роботика
В – Л-МР 
   
14.15 АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ II
П – Л-АМ 
    Експерти у тимском
раду
В – МФС 
 
15.15 АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ II
П – Л-АМ 
    Експерти у тимском
раду
В – МФС 
 
16.15 АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ II
П – Л-АМ 
       
17.15 Аутоматско
управљање II

В – Л-АМ
       
18.15 Аутоматско
управљање II

В – Л-АМ
       

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
МФС – Мултуфункционална сала

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.

Изборни предмет I (Аутоматизација и визуализација процеса/NC–програмирање и флексибилна аутоматизација)
Изборни предмет II (Обрадни системи/Пропорционална и серво техника)

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се реализују од 9. 11. 2020. год.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама