Друга година

show_subpages):; ?>

Студијски програми:

 

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови

П + В

ЕЦТС

бодови

III
 Обавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика 3 + 2 6
 3.  Механика флуида  3 + 2 6
 4.  Машински елементи II 3 + 2 6
 5.  Материјали II 2 + 2 5
6. Наука о дрвету * 2 + 2 5
7. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 17 + 12 30

 * За студијску групу Механичка прерада дрвета

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови

П + В

ЕЦТС

бодови


IIIОбавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика I 3 + 2 6
 3.  Механика флуида  3 + 2 6
 4.  Мјерна техника 3 + 2 6
 5.  Погонски материјали 3 + 2 5
6. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови

П + В

ЕЦТС

бодовиIII
Обавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика 3 + 2 6
 3.  Механика флуида  3 + 2 6
 4.  Основе мехатроника 3 + 2 6
 5.  Машинске конструкције 3 + 2 5
6. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови

П + В

ЕЦТС

бодови
III
Обавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика 3 + 2 6
 3.  Механика флуида  3 + 2 6
 4.  Мјерна техника 3 + 2 6
 5.  Инжењерска статистика 2 + 2 5
6. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 15 + 10 30

 

Студијски програмЗАШТИТА НА РАДУ

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови

П + В

ЕЦТС

бодови
III
 Обавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика 3 + 2 6
 3.  Механика флуида  3 + 2 6
 4.  Заштита на раду 2 + 2 6
 5.  Регулациона техника 3 + 2 5
6. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 13 + 12 30

 

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама