Прва година – 2016

show_subpages):; ?>

ПРВА ГОДИНА

Сем. Статус предмета Р. бр.

 Предмет

Часови
П + В

ЕЦТС
бодови

I


Обавезни

1.  Математика I 3 + 3 8
2.  Механика I 2 + 2 5
3.  Инжењерска графика 3 + 3 7
4.  Материјали I 2 + 2 5
5.  Teхничкa физика 2 + 2 5

Факултативни

7.  Спорт 0 + 30  
УКУПНО  24 30

II

Обавезни 1.  Математика II 3 + 3 7
2.  Механика II 2 + 2 5
3.  Отпорност мaтeриjaлa 3 + 3 8
4.  Maтeриjaли II 2 + 2 5
5.  Производне технологије
2 + 2 5
Факултативни 6.  Спорт 0 + 2  
УКУПНО  24 30

 

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама