Први циклус студија – 2016

show_subpages):; ?>

ПРВА ГОДИНА

СЕМ. Статус предмета Р. бр.

Предмет

Часови
П + В

ЕЦТС
бодови

I


Обавезни

1.  Математика I 3 + 3 8
2.  Механика I 2 + 2 5
3.  Инжењерска графика 3 + 3 7
4.  Материјали I 2 + 2 5
5.  Teхничкa физика 2 + 2 5

Факултативни

7.  Спорт 0 + 2  
УКУПНО  24 30

II

Обавезни 1.  Математика II 3 + 3 7
2.  Механика II 2 + 2 5
3.  Отпорност мaтeриjaлa 3 + 3 8
4.  Maтeриjaли II 2 + 2 5
5.  Производне технологије
2 + 2 5
Факултативни 6.  Спорт 0 + 2  
УКУПНО  24 30

 

ДРУГА ГОДИНА

СЕМ. Статус предмета Р. бр.

Предмет

Часови
П + В

ЕЦТС
бодови

III
Обавезни

1.  Математика III 3 + 3 7
2.  Механика III 3 + 3 7
3.  Машински елементи I 3 + 2 6
4.  Програмирање 2 + 2 5
5.  Електротехника 2 + 2 5
Факултативни 6.  Енглески jeзик I 0 + 2  
УКУПНО  25 30

IV

Обавезни
1.  Maшински елементи II 3 + 2 6
2.  Термодинамика I 3 + 2 6
3.  Механика флуида I 3 + 2 7
4.  Пројектовање помоћу рачунара 3 + 2 6
5.  Основи теорије мјерења (ПM, ИИ, ЗР)
 Основи мехатронике (M)
 Погонски материјали (EиСM)
2 + 2 5
Факултативни 6.  Енглески jeзик II 0 + 2  
УКУПНО  25 30

 

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама