Историјат

show_subpages):; ?>

1971.     У Бањалуци отворено одјељење Машинског факултета Универзитета у Сарајеву. У прву годину уписано 155 студената на  производном и конструкционом одсјеку. Било је предвиђено да студенти заврше двогодишњи припремни студиј (I-IV семестар) у Бањалуци, а завршни стручне студије у сједишту Факултета у Сарајеву.
Тиме је започео студиј машинства у Бањалуци у трајању од 4 семестара.

1973/74.     У Бањалуци отворен студиј машинства од V do VIII семестра на одсјецима Производно машинство и Конструкционо машинство.

1975.     Одјељење Машинског факултета Сарајево у Бањалуци конституисано у самосталан  Машински факултет Бањалука, који је ушао у састав новооснованог Универзитета у Бањалуци.
Тиме је званично основан Машински факултет у Бањалуци.

1976/77.    Започео студиј на новом студијском одсјеку: Погонско-енергетско машинство (осам семестара).
Започео степеновани студиј (1. степен у трајању од четири семестра) на Производно и погонско-енергетском одсјеку.

1990/91.     Реформисан наставни план и програм и уведен дипломски студиј у трајању од 4,5 године – 9 семестара) на одсјецима

 • Производно машинство и
 • Термотехника и моторизација, као и студиј првог степена у трајању од 2,5 година (5 семестара) на одсјецима:
 • Производно машинство и
 • Термотехника и моторизација (усмјерење термотехника и усмјерење моторизација).

 

2000/01.    Уведено ново студијско усмјерење (одсјек) Заштита на раду у трајању од 4 године (осам семестара).

2002/03.     Уведено ново студијско усмјерење (одсјек) Механичка прерада дрвета у трајању од 4 године (осам семестара).

2006/07.     Започео пилот пројект реформе студија по болоњском моделу (3,5 + 1,5) на одсјецима Производно машинство, Енергетско и саобраћајно машинство, Индустријско инжењерство и менаџмент.

2007/08.     Прихваћен модел степенованих студија 1. циклуса  у трајању од 6 семестара и 2. циклуса у трајању од 4 семестра (систем 3 + 2)  на студијским усмјерењима:

 • Производно машинство,
 • Енергетско и саобраћајно машинство,
 • Мехатроника,
 • Индустријско инжењерство и менаџмент и
 • Заштита на раду.

 На Машинском факултету до сада је завршило:

 • 1500 дипломираних машинских инжењера и 
 • 305 инжењера машинства, 

а у истом раздобљу је одбрањено:

 • 32 докторске дисертације и
 • 40 магистарских радова. 

 

Декани и продекани од 1971. године

Монографија - 45 година Машинског факултета

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама