Документи

show_subpages):; ?>

Статут Maшинскoг факултета

Правилник о раду Наставно-научног вијећа Машинског факултета

Правилник о oргaнизaциjи и раду катедри 2013

Одлука – Правилник о завршном раду I циклуса студија

Правилник – завршни рад I циклус МФ 2018

Пријава завршног рада – Прилог 1

Задатак – Прилог 2

Приједлог Комисије – Прилог 3

Упутство за писање завршног рада МФ 2018

Правилник о извођењу индустријске праксе

1 Пријавни_образац – МФ

2 Потврда за обављање стручне праксе – МФ

3 Програм рада праксе – МФ

4 Дневник стручне праксе – МФ

5 Извјештај индустријског ментора – МФ

6 Завршни извјештај – МФ

Одлука о испуњавању минималних услова за приступање одбрани докторске дисертације

Прaвилник o стицању, рaспoдjeли и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова

Зaкључaк - Избoр у сaрaдничкo звaњe

Правлника о завршном раду - II циклус студија

Одлука декана о уносу резултата испита у Информациони систем

Закључак - за чланове Комисија

Правилник о промјени статуса и рангирању студената

Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама